Om M.I.N.I.

M.I.N.I. är ett strukturerat intervjuverktyg som kan användas i diagnostik vid psykisk ohälsa. M.I.N.I. underlättar insamling av information om psykiska symtom och kan användas som ett hjälpmedel i en diagnostisk process.

Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial som handlar om hur M.I.N.I. kan användas i primärvården.

Det vänder sig främst till läkare inom primärvården, men kan vara intressant även för andra som vill lära sig mer om M.I.N.I.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet fokuserar på M.I.N.I. som stöd vid diagnostik av psykisk ohälsa i primärvården. Materialet kan användas i utbildning om M.I.N.I. på arbetsplatsen. Det består av två filmer och ett seminarieunderlag.

I film 1 berättar bland annat läkare och patienter om sina erfarenheter av M.I.N.I. Här lyfts styrkor och fördelar med M.I.N.I. fram, men även utmaningar i att använda M.I.N.I. i mötet med patienter.

I film 2 ges en instruktion till hur M.I.N.I. kan användas i mötet med patienter i primärvården.

En utbildning om M.I.N.I. kan läggas upp så här:

  1. Deltagarna tar del av de två filmerna, var för sig eller i grupp. Det tar sammanlagt cirka 22 minuter.
  2. Deltagarna genomför seminarium 1, som också innehåller en övningsuppgift. Seminariet tar cirka 2 timmar.
  3. Varje deltagare genomför en M.I.N.I.-intervju med 2–3 patienter.
  4. Deltagarna genomför seminarium 2. Seminariet tar cirka 1–1,5 timme.

Utbildningen kräver ingen lärare, men det kan vara bra om en deltagare tar på sig rollen att leda samtalet i seminarierna.

M.I.N.I för studier om adhd

Utbildningsmaterialet om M.I.N.I. utgår från M.I.N.I.-formuläret version 7.0. Formuläret har dock reviderats och det är nu version 7.0.1 som gäller. Revideringen innebar att formuläret kompletterades med en modul om adhd. Denna modul behandlas inte i utbildningsmaterialet. Innan du laddar ner formuläret måste du ta del av och godkänna villkoren för att använda M.I.N.I. version 7.0.1. Kontakta Christer Allgulander för mer information: christer.allgulander@neuro.uu.se

Formuläret M.I.N.I för studier om adhd, version 7.0.1

 

Seminarieunderlag om M.I.N.I.

Seminarieunderlaget ger förslag på hur två seminarier om M.I.N.I. kan läggas upp med utgångspunkt i bland annat de två filmerna. Skriv gärna ut seminarieunderlaget som dubbelsidig A4.

Seminarieunderlag om M.I.N.I.

Psykisk hälsa och ohälsa

Här finns en introduktion till området psykisk hälsa och ohälsa, med länkar till de myndigheter och andra aktörer som har ansvar för området. Du hittar också alla de teman på området som finns på Kunskapsguiden.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom Socialstyrelsen, 2021

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter