Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat M.I.N.I. – stöd för diagnostik vid psykisk ohälsa inom primärvården. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.