Utbildningar

Här hittar du webbaserade utbildningar relaterade till temat Psykisk ohälsa hos barn och unga. Utbildningarna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området.
Det vi inte ser

Utbildningsmaterial som ger stöd till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården när du möter patienter där psykisk ohälsa påverkar patientens kommunikations- och funktionsförmåga. Materialet utgår från att ett gott bemötande är en förutsättning för alla patienter oavsett om personen har psykisk ohälsa eller inte.

Utgiven av: Socialstyrelsen.
Psykisk ohälsa, migration och trauma

Transkulturellt Centrum erbjuder en webbutbildning om psykisk ohälsa, migration och trauma. Utbildningen ger kunskap om hur migrationsprocessen kan påverka hälsan, vad som är viktigt för återhämtning och hur olika instanser kan underlätta genom samverkan.

Utgiven av: Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting
WINST – webbutbildning för insatser mot ätstörningar

WINST – webbutbildning för insatser mot ätstörningar är en utbildning för alla som jobbar professionellt med barn och ungdomar. Utbildningen ger kunskap om tidiga tecken vid ätstörning och hur man kan bemöta en ung person som man misstänker har en ätstörning.

Utgiven av: Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) och Karolinska Institutet.
Virtuell BUP-mottagning ger beredskap att fråga om våld

På en interaktiv virtuell BUP-mottagning får blivande psykologer, psykiatrer, socionomer eller redan yrkesverksamma möjlighet att öva på att närma sig frågor om våld i familjen i samtal med såväl barn som förälder. Syftet är att upptäcka fler fall av våld i nära relationer.

Utgiven av: Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter