Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Psykisk ohälsa hos barn och unga. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
Allmänhetens kunskaper om psykiska sjukdomar samt attityder till och avsikter för framtida beteenden gentemot personer med psykisk sjukdom(pdf)

Som en del av ett regeringsuppdrag genomförde Socialstyrelsen en befolkningsundersökning i november 2017 om kunskaper om psykisk sjukdom och attityder till personer med psykisk sjukdom. Rapporten visar resultatet.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Använd SIP – Ett verktyg för samverkan – barn och unga 0 -18 år

Handboken är ett stöd i arbetet med Samordnad individuell plan (SIP) för de som arbetar med barn och unga och innehåller även exempel på hur olika SIP:ar kan se ut.

Utgiven av: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Användning av program i plattformen Stöd och behandling

Rapporten är ett resultat av en enkätundersökning enkätundersökning med samtliga landsting och regioner för att undersöka användningen av behandlingsprogram, stödprogram och stöd i plattformen Stöd och behandling.

Utgiven av: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Att samtala med barn – om sexuella övergrepp och människohandel(pdf)

Alla som i sin profession samtalar med barn kan komma att samtala om sexuella övergrepp och människohandel eller annan exploatering. Därför behöver man ha beredskap och vara förberedd för att hantera frågan när och om den blir aktuell.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Barn och unga som begår brott – Handbok för socialtjänsten(pdf)

Handboken Barn och unga som begår brott beskriver de regelverk som är aktuella i socialtjänstens arbete när barn och unga begår brott eller har ett normbrytande beteende. Till handboken hör även ett kunskapsstöd för risk- och skyddsbedömningar.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Barnavårdskarriärer – en studie av risktecken och insatser för unga vuxna som varit föremål för omfattande interventioner från socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård(pdf)

Barnavårdskarriärer redovisar några resultat och slutsatser från en studie av 20 individer som under uppväxten varit föremål för omfattande interventioner från skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Utgiven av: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Begrepp, mätmetoder och förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga

En kunskapsöversikt som ska bidra till gemensamma begrepp och definitioner kring barns och ungdomars psykiska hälsa för att underlätta vidare forsknings och konstruktiv dialog på samhällsnivå.

Utgiven av: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte.
Behandlingsfamiljer för ungdomar med allvarliga beteendeproblem – Treatment Foster Care Oregon

Unga med kriminella eller drogrelaterade problem placeras ofta på institution. Men det finns alternativ. Rapporten redovisar att så kallad behandlingsfamilj kan vara både effektivare och kostnadsbesparande jämfört med institutionsvården.

Utgiven av: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
Behov av praktiknära forskning och vetenskaplig utvärdering inom viktiga områden

Kunskapsstödet innehåller en analys av vetenskapliga kunskapsluckor år 2017 inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS.

Utgiven av: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
Delrapport - Insatser inom området psykisk hälsa 2020(pdf)

Delrapport om insatser inom området psykisk hälsa som bland annat visar att delar av arbetet har ställts om på grund av covid-19 och resulterat i ökad digitalisering som på vissa sätt ökat tillgängligheten.

Utgiven av: Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter