Stöd till efterlevande

När någon har tagit sitt liv påverkas många människor. De närmast efterlevande kan få sämre hälsa både psykiskt och fysiskt, och risken för suicid ökar. Stöd till efterlevande är därför en viktig del av ett suicidpreventivt arbete. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett material som stöd för detta arbete. Här hittar du även en film som introducerar området.
Alla som arbetar inom något verksamhetsområde i vård eller omsorg kan möta efterlevande till någon som tagit sitt liv. De behöver därför känna till och vara uppmärksamma på vad de efterlevande kan behöva. Det gäller både information och stöd i direkt anslutning till dödsfallet, då det till exempel kan handla om krisreaktioner, och senare när andra behov av vård och stöd kan uppstå. Det är också viktigt att kunna lotsa vidare och veta vart efterlevande kan vända sig för att få rätt stöd.  
 
Barn och unga är särskilt sårbara vid det traumatiska dödsfall som ett suicid är. 
 
Barn och unga som efterlevande vid suicid

Viktigt att uppmärksamma de efterlevandes behov 

När en förälder eller vårdnadshavare oväntat dör har hälso- och sjukvården ansvar för att barn under 18 år erbjuds information, råd och stöd. 

Hälso- och sjukvårdslagen om efterlevande barns rätt till information, råd och stöd

I övrigt finns inget skrivet om stöd till efterlevande i författningarna för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

Det är ändå viktigt att både verksamhetsansvariga och yrkesverksamma i vård och omsorg har kunskap om de risker som uppstår om efterlevande efter suicid inte får det stöd som de behöver. Det är också bra att känna till att de flesta efterlevande vill ha stöd.

Civilsamhället och kyrkan kan erbjuda medmänskligt stöd, men hälso- och sjukvården och socialtjänsten har alltid ansvar för att uppmärksamma enskilda personers behov. Det är bra om regioner och kommuner utvecklar ett systematiskt arbetssätt för att erbjuda efterlevandestöd, utifrån de lokala förutsättningarna.

Film: Stöd till efterlevande vid suicid – exempel från Kalmars suicidpreventiva arbete

I den här filmen kan du ta del av hur Kalmar län valt att arbeta på ett länsövergripande sätt med efterlevandestöd vid suicid. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har samproducerat filmen, som också fungerar som en introduktion till området. Filmen är drygt sex minuter lång.

Syntolkad version av filmen Stöd till efterlevande vid suicid – exempel från Kalmars suicidpreventiva arbete

I filmen möter du några professionella som varit med att ta fram det strukturerade arbetssättet, samt personer som direkt kommer i kontakt med efterlevande vid suicid. 

Skriftligt material med samlad kunskap

Myndigheterna har tillsammans tagit fram skriftligt material med samlad kunskap om efterlevandestöd. Materialet innehåller länkar till olika typer av stöd och andra material som erbjuds av både offentliga aktörer och civilsamhället. Det innehåller också ett avsnitt som kan ge praktiskt stöd i att ta fram ett länsövergripande arbetssätt för efterlevandestöd. 
 
Stöd till efterlevande vid suicid – Samlad kunskap för yrkesverksamma – Folkhälsomyndigheten
Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Stöd till efterlevande vid suicid Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, 2023

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.