Om implementering

Begreppet implementering syftar på de tillvägagångssätt som används för att införa nya metoder i en ordinarie verksamhet. Implementering säkerställer att metoderna används så som det var avsett och med varaktighet. Med kunskap om implementering genomförs en betydligt större andel förändringsarbeten jämfört med om kunskapen saknas.

Implementering tar tid. Ibland kan det ta flera år innan en ny metod har integrerats och blivit en del av det ordinarie arbetet. Forskare brukar tala om att det tar minst två till fyra år.

Kunskapen om framgångsrik implementering är ett resultat av forskning från många områden, bland annat hälso- och sjukvård, brottsförebyggande arbete och socialt arbete. Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 procent av det planerade förändringsarbetet efter tre år. Forskningen visar att utan sådan kunskap genomförs 14 procent av förändringsarbetet efter i genomsnitt 17 år.

Kriterier som underlättar implementeringen av metoder

  • Relevans. Den nya metoden uppfattas som relevant av de som ska använda den.
  • Relativa fördelar. Den nya metoden framstår som effektivare och mer kostnadseffektiv än en metod som redan används.
  • Överensstämmelse. Den nya metoden stämmer överens med de förhållanden som råder, till exempel existerande regler, värderingar och det arbetssätt som ska förändras.
  • Användbarhet. En lättanvänd metod implementeras lättare än en metod som uppfattas som komplex och svåranvänd.
  • Testbarhet. Medarbetaren har möjlighet att prova hur den nya metoden fungerar i mindre skala och samtidigt få konsultativt stöd.
  • Synliga resultat. Snabba positiva resultat av förändringsarbetet är motivationshöjande. När effekterna av den nya metoden kan förväntas långt senare behöver man sätta upp kompletterande kortsiktiga mål.
  • Anpassningsbarhet. Om den nya metoden kan anpassas till det sammanhang där den införs ökar chanserna att lyckas med implementeringen. Arbetar man inte metodtroget kan man inte hävda att den nya metoden har implementerats korrekt.

Implementering

Med implementering menas de tillvägagångssätt som används för att införa nya metoder i en ordinarie verksamhet och som säkerställer att metoderna används så som det var avsett och med varaktighet.

Om implementering

Den här texten är hämtad från broschyren Om implementering som är utgiven av Socialstyrelsen.

Metodguiden – Socialstyrelsen

I Metodguiden samlar Socialstyrelsen bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Att en metod finns med i Metodguiden innebär inte att Socialstyrelsen rekommenderar den metoden framför andra. Syftet med guiden är att ge objektiv och transparent information till verksamheter som vill bedriva en evidensbaserad praktik.

Att lyckas med implementering inom folkhälsoområdet

Folkhälsomyndigheten har samlat information och material för dig som arbetar med att implementera insatser inom folkhälsoområdet.

Att lyckas med implementering inom folkhälsoområdet – Folkhälsomyndigheten

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Om implementering. Socialstyrelsen, 2012

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.