Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Implementering. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
Att leda evidensbaserad praktik(pdf)

Guide för dig som är chef inom socialt arbete och ska vara till hjälp när du och dina medarbetare utvecklar en evidensbaserad praktik, EBP

Utgiven av: Socialstyrelsen
Att skapa en grund för evidensbaserad praktik(pdf)

En guide för ledningen i vården och omsorgen om hur man kan skapa en grund för evidensbaserad praktik.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Behov av stöd vid implementering av nationellt kunskapsstöd(pdf)

Rapporten beskriver vilket stöd första linjens chefer inom socialtjänsten upplever att de behöver vid implementering av kunskapsstöd.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst(pdf)

Rapporten handlar om implementering. Den presenterar vetenskapliga studier av hur nya metoder och produkter, sprids och implementeras. När en metod, kanske efter många års forskning, bedöms som effektiv och lämplig, förväntar man sig kanske att den kommer att börja användas relativt omgående. Men så är sällan fallet. I detta läge befinner sig metoden snarast bara i början av en lång process mot rutinmässig användning.

Utgiven av: Folkhälsomyndigheten
Implementering med kvalitet

Sammanfattar en systematisk litteraturöversikt som identifierat viktiga faser i implementeringsprocesser.

Utgiven av: Folkhälsomyndigheten.
Implementeringsstöd för psykiatrisk evidens i primärvården

Syftet med systematiska litteraturöversikten är att utvärdera om det finns några metoder för att stödja implementering av evidens inom området psykisk ohälsa som har vetenskapligt stöd.

Utgiven av: Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU
Om enkätverktyget Beredskap för förändring(pdf)

Broschyren innehåller information om enkätverktyget Beredskap för förändring, BFF. Enkätverktyget Beredskap för förändring, BFF, kan organisationer använda för att mäta sina förutsättningar att genomföra ett framgångsrikt förändringsarbete.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Om evidensbaserad praktik(pdf)

Skriften beskriver evidensbaserad praktik, den evidensbaserade beslutsprocessen, bästa vetenskapliga evidens och vanliga missförstånd kopplade till evidensbaserad praktik.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Om implementering

Implementering är de tillvägagångssätt som används för att införa nya metoder i en verksamhet. Om man tar hjälp av den kunskap som finns om implementering är det betydligt större chans att förändringsarbetet går som planerat.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Om standardiserade bedömningsmetoder(pdf)

Kunskapsstödet beskriver kortfattat vad standardiserade bedömningsmetoder är och hur de används. Kunskapsstödet riktar sig främst till professionella inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Utgiven av: Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter