Immunitet mot covid-19 och besök på äldreboenden

Under besöksförbudet rekommenderar Socialstyrelsen i första hand besök utomhus på boenden. För besök inomhus kan en möjlig motivering vara att besökaren har antikroppar, i nuläget räcker däremot inte genomgången infektion.

Den 21 juli gick Folkhälsomyndigheten ut med att immuniteten hos personer som haft covid-19 anses likvärdig med den hos personer med antikroppar. Båda dessa grupper kan nu träffa personer som tillhör riskgrupper, även inomhus.

Besök på äldreboenden behöver fortfarande motiveras

På äldreboenden har vi fortfarande ett generellt besöksförbud, till och med den 31 augusti. Men för att motverka negativa effekter som oro, ensamhet och social isolering kan verksamhetsansvarig bevilja undantag från förbudet. Besök utomhus rekommenderas i första hand och kan troligen ordnas för många äldre, medan besök inomhus måste motiveras starkare.

Träffar utomhus rekommenderas i första hand

För besök utomhus räcker det att verksamheten bedömer att den som bor på boendet har ett behov av social kontakt, kan ta emot besök utomhus och att besökaren är frisk och symtomfri. Men för att kunna bevilja undantag för besöket måste verksamheten också ha bedömt att man kan genomföra det på ett säkert sätt.

För besök inomhus kan antikroppar ha betydelse

Besök inomhus på äldreboenden behöver motiveras starkare. I våra rekommendationer tar vi upp exempel som vård i livets slutskede och besökare som har en obotlig icke smittsam sjukdom.

Att besökaren har antikroppar kan vara en möjlig motivering, däremot räcker det inte att personen enbart har gått igenom infektion. Precis som för utomhusbesöken är det viktigt att verksamheten kan ordna eventuella besök inomhus på ett säkert sätt

Antikroppstest och tillförlitlighet

Om den verksamhetsansvarige beviljar undantag utifrån antikroppar behöver testet vara tillförlitligt och följa Folkhälsomyndighetens krav. Folkhälsomyndigheten anser att aktuella tester från laboratorier har tillräcklig kvalitet, men däremot inte så kallade självtester.
I våra allmänna råd finns rekommendationer för tillämpningen av undantag från besöksförbudet på äldreboenden.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.