Hindra smittspridning på äldreboende

Att hindra smittspridning i äldreomsorgen är centralt för att minska effekterna av covid-19-pandemin. Socialstyrelsen har tagit fram en checklista med reflektionsfrågor och tips som kan inspirera till förbättringar − på kort och lång sikt.

Det finns många vägar som covid-19 kan spridas till särskilda boenden, men i
första hand kommer smittan med människor.

Det kan till exempel handla om:

  • personer som bor på boendet men som gör ärenden utanför
  • personer som flyttar in och är smittade
  • anhöriga som besöker boendet
  • personal som är anställda på boendet som får med sig smitta till arbetsplatsen
  • personal som kommer till boendet för att utföra vissa uppgifter.

Checklistan

Istället för direkta åtgärder innehåller checklistan frågor på olika teman. Detta utifrån bedömningen att lokala förutsättningar kan vara avgörande för val av åtgärder. Listan ska inte ses som heltäckande för allt en verksamhet behöver ta i beaktande och många av frågorna i dokumentet kan vara relevanta för andra verksamheter på socialtjänstens område, till exempel korttidsboenden.

Hindra att smitta kommer in och sprids på äldreboenden i covid-19-pandemin – checklista med reflektionsfrågor (pdf)

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.