Hindra smittspridning på äldreboende

Att hindra smittspridning i äldreomsorgen är centralt för att minska effekterna av covid-19-pandemin. För dig som arbetar inom äldreomsorgen finns stöd både i form av webbutbildningar och arbetsmaterial om bland annat basala hygienrutiner.

Utbildning i basala hygienrutiner och smittskydd

Karolinska Institutet har tagit fram webbutbildningar med fokus på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning. Utbildningarna har tagits fram av Karolinska institutet på uppdrag av Socialstyrelsen.

Webbutbildningarna hos Socialstyrelsen

 

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.