There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Hindra smittspridning på äldreboende - Kunskapsguiden

Hindra smittspridning på äldreboende

Att hindra smittspridning i äldreomsorgen är centralt för att minska effekterna av covid-19-pandemin. För dig som arbetar inom äldreomsorgen finns stöd både i form av webbutbildningar och arbetsmaterial om bland annat basala hygienrutiner.

Utbildning i basala hygienrutiner och smittskydd

Karolinska Institutet har tagit fram webbutbildningar med fokus på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning. Utbildningarna har tagits fram av Karolinska institutet på uppdrag av Socialstyrelsen.

Webbutbildningarna hos Socialstyrelsen

Checklista för personal på äldreboende

Checklistan innehåller reflektionfrågor på olika teman och kan fungera som stöd och inspiration till förbättringar på arbetsplatsen.

Listan är inte heltäckande och många av frågorna i dokumentet kan vara relevanta även för andra verksamheter på socialtjänstens område, till exempel korttidsboenden.

Läs mer

Checklista för att hindra smittspridning på äldreboende hos Socialstyrelsen (pdf)

Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal inom vård, tandvård och omsorg hos Folkhälsomyndigheten

 

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter