Kampanj med mål att minska fallolyckor

Socialstyrelsen vill öka kunskapen om fall bland äldre personer. Frågan är aktuell året runt, men under en vecka om året uppmärksammar myndigheten ämnet extra mycket genom kampanjen Balansera mera.

Det finns flera saker man själv kan göra för att förebygga fall. Att träna balans och styrka, äta näringsriktig mat, samt ha kunskap om sina mediciner och eventuella bieffekter av dem är tre saker som kan bidra till att minska risken att falla.

Socialstyrelsen har tagit fram filmer och broschyrer som vänder sig till äldre. De har också tagit fram utbildning- och informationsmaterial för personal som möter äldre och andra personer som har ökad risk att falla.

Fallolyckor är vanligast bland äldre personer men alla kan falla. Fallolyckor kan orsaka skador, förlorad självständighet, försämrad livskvalitet och dödsfall. Under 2019 föll närmare 70 000 personer så illa att de behövde läggas in på sjukhus för vård. Av dessa var drygt 50 000 över 65 år. Det är också fler kvinnor än män som råkar ut för fall. Cirka 1 000 personer dör varje år i till följd av en fallolycka.

Mer hos Socialstyrelsen

Webbutbildning: Ett fall för teamet

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.