Alkohol

Av olika anledningar är äldre personer ofta mer känsliga för alkoholens negativa hälsoeffekter. Kroppen förändras med stigande ålder vilket påverkar hur alkoholen tas upp och omsätts.

Man kan se att de personer som idag är 65 år och äldre har en högre alkoholkonsumtion än tidigare generationer och att även skador och sjukdomar till följd av alkohol har ökat. Av olika anledningar är äldre personer ofta mer känsliga för alkoholens negativa hälsoeffekter. Kroppen förändras med stigande ålder vilket påverkar hur alkoholen tas upp och omsätts.

Många äldre personer medicinerar för olika kroniska sjukdomar. Alkohol påverkar risk och prognos för många vanliga sjukdomstillstånd och dessutom effekten av många läkemedel.

Ny forskning visar att det sannolikt inte finns någon nedre gräns för riskfritt alkoholintag. Därför behöver personer som inte dricker, eller dricker sällan uppmuntras att inte börja dricka, återuppta sitt drickande eller dricka oftare. Personer som till exempel har kognitiva problem, dålig balans, eller tar lugnande läkemedel behöver undvika alkohol helt.

Att samtala om alkohol

Alkohol är en riskfaktor när det kommer till fall. Ibland kan det vara svårt att prata om alkoholvanor. Hos Socialstyrelsen finns verktyg, stöd och kunskap om hur du hälso- och sjukvårdspersonal kan stödja personer med riskabla alkoholvanor att dricka mindre.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
, Kunskapsunderlag hälsosamma levnadsvanor för äldre, Alkohol, Socialstyrelsen, 2019.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter