Utbildning i IBIC

Socialstyrelsen erbjuder utbildning i Individens behov i centrum, IBIC. Utbildningarna vänder sig till personer som är utsedda processledare för IBIC i kommunen, hos privata eller idéburna utförare och personer som i regioner arbetar med att stötta processledarna i kommunerna.

Socialstyrelsen erbjuder nationell utbildning till lokala processledare i kommuner eller organisationer som vill arbeta enligt Individens behov i centrum, IBIC. Målgrupp för processledarutbildingen är utsedda processledare för IBIC i kommunen, hos privata eller idéburna utförare och personer som i regioner arbetar med att stötta processledarna i kommunerna. Utbildningen ger processledaren kunskap om arbetssättet och är ett stöd i organisationens införande av IBIC.

Processledarna har sedan uppdraget att utbilda kollegor i sin kommun eller organisation. Processledarens roll behöver specificeras lokalt, men kan innebära att vara bärare av kunskap om IBIC, utbilda, handleda och tillsammans med ledning och andra nyckelpersoner stödja införandet av arbetssättet i organisationen. Observera att de som redan har gått ÄBIC-utbildningen för processledare inte behöver gå motsvarande IBIC-utbildning. Utbildningsportalen fungerar inte i Internet explorer - använd en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox.

IBIC – processledarutbildning, på Socialstyrelsens utbildningsportal

IBIC processledarutbildning - webbinarium

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer utifrån covid-19 erbjuder inte Socialstyrelsen några fysiska processledarutbildningar under våren. Istället erbjuds distansutbildning digitalt. Processledarutbildningen riktar sig till dig som har ett ansvar som utsedd processledare i kommunen eller hos privata/idéburna utförare att införa och arbeta med IBIC. Utbildningen vänder sig även till dig som i en region arbetar med att stötta kommunernas införande av IBIC.

Kommunen håller i egen utbildning anpassad efter lokala förutsättningar

IBIC-utbildningarna som Socialstyrelsen erbjuder beskriver IBIC som arbetssätt och exemplifierar till exempel hur uppgifter om individens resurser, behov, mål och resultat kan beskrivas på ett gemensamt sätt. Vid ett införande av IBIC kan man som kommun behöva ta ställning till hur man ska hantera vissa lokala förutsättningar som IBIC inte hanterar, så som till exempel; verksamhetssystem, beslutsformuleringar, insatser, eventuella avgiftsbeslut, ledningssystem. De som är mest lämpade att göra det är kommunens ledning och nyckelpersoner tillsammans med de lokala processledarna för IBIC. Därför är det lämpligt att varje kommun formar sin egen utbildning som kan anpassas efter de lokala förutsättningarna.

I mån av tid och möjlighet kan medarbetare som arbetar med IBIC på Socialstyrelsen medverka vid inspirationsdagar, workshops eller liknande i de fall flera kommuner eller en region går samman om ett arrangemang.

​Handledning som stöd för lokal utbildning i IBIC

Socialstyrelsen har tagit fram en handledning som är tänkt att vara ett stöd för personer som har uppdraget att utbilda handläggare och utförare i arbetssättet IBIC. Handledningen har sju teman med lästips, exempel och övningar för att underlätta förståelse för och användning av IBIC. Handledningen kan användas i sitt befintliga utförande eller så som utbildaren tycker är lämpligt utifrån hur uppdraget för utbildning ser ut. Utbildningsportalen fungerar inte i Internet explorer - använd en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox.

Stöd för lokal utbildning i IBIC - Handledning för utbildare i IBIC, hos Socialstyrelsen

IBIC – Individens behov i centrum – webbintroduktion

Webbintroduktionen syftar till att ge dig en överblick av vad IBIC är och de olika delarna som ingår i arbetssättet. Den vänder sig till verksamheter som arbetar med personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utbildningsportalen fungerar inte i Internet explorer - använd en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox.

IBIC – Individens behov i centrum – webbintroduktion på Socialstyrelsens utbildningsportal

 

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Material från Socialstyrelsen.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter