Levnadsvanor

Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor står för en stor del av den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Hälso- och sjukvården behöver informera om samband mellan levnadsvanor och hälsoproblem och ge råd och stöd till patienter som behöver ändra ohälsosamma levnadsvanor.