Ohälsosamma matvanor

För vissa grupper är ohälsosamma matvanor mer riskfyllda än för andra, och för dessa är det särskilt angeläget med stöd för att äta mer hälsosamt. Exempel på sådana högriskgrupper är personer med övervikt, högt blodtryck, blodfettsrubbningar, depression, ångest eller funktionsnedsättning, schizofreni eller diabetes och personer som har haft en hjärtinfarkt.

Ohälsosamma matvanor definieras med hjälp av ett kostindex som Socialstyrelsen tagit fram under arbetet med riktlinjerna. Indexet bygger på konsumtion av frukt, grönsaker, fisk och så kallad utrymmesmat, till exempel godis, chips, kaffebröd och läsk. Utifrån definitionen har cirka 20 procent av befolkningen ohälsosamma matvanor.

Hälso- och sjukvården bör erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till patienter
med ohälsosamma matvanor.

​Webbutbildning om samtal och råd om bra matvanor

Samtal och råd om bra matvanor är en webbutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal om att stödja patienter att förändra sina matvanor. Utbildningen ger dig bland annat teoretiska kunskaper för att kunna ge råd om bra matvanor, för att identifiera vem som behöver stöd och grundläggande kunskaper om det kvalificerat rådgivande samtalet. Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen och Livsmedelsverket.

Mer information och anmälan till webbutbildningen Samtal och råd om bra matvanor 

Spel för att inspirera till hälsosamma levnadsvanor

Bilden visar spelplan och blädderpärm med förslag på aktiviteter för hälsosamma levnadsvanorSpelet ”Bra vanor – tänk stort, börja smått” inspirerar på ett lekfullt sätt till hälsosamma levnadsvanor, och har tagits fram av Socialstyrelsen. Tanken är att materialet ska locka till att dels pröva kravlösa fysiska aktiviteter som kan bryta stillasittande, dels våga pröva nya livsmedel. 

Materialet består dels av ett spel med en spelplan, dels av en blädderpärm med förslag på olika aktiviteter som spelaren ska utföra för att kunna gå vidare på spelplanen.

Spelet riktar sig främst till personer med kognitiv funktionsnedsättning som har stöd utifrån LSS eller SoL. 

Beställ spelet "Bra vanor – tänk stort, börja smått" hos Socialstyrelsen

Handledning för spelet om hälsosamma levnadsvanor för personal (pdf)

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – Stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen; 2018.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.