Aktualisera

Ett barn kan bli aktuellt inom socialtjänsten på flera olika sätt. Det kan ske genom ansökan, anmälan eller att socialtjänsten får information på annat sätt. Socialsekreterarens första kontakt med ett barn eller en familj sker många gånger under denna så kallade aktualiseringsfas.

Arbetet under aktualiseringsfasen är reglerat i lag, föreskrifter och allmänna råd som ska följas för bästa möjliga skydd och rättssäkerhet för barn och vårdnadshavarna. 

Stöd för lärande om handläggning och dokumentation

På Socialstyrelsens utbildningsportal finns ett stödmaterial med bland annat gruppövningar för lärande om handläggning och dokumentation i den sociala barn- och ungdomsvården. Stödet är indelat utifrån de olika handläggningsstegen. Det innehåller även en studiehandledning för den som ska planera övningarna.

BBIC erbjuder stöd genom handläggningsprocessen

Som stöd för socialnämndens arbete med barn och unga finns Barns behov i centrum, BBIC, hos Socialstyrelsen. BBIC innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. Det är anpassat efter socialtjänstens regelverk.

BBIC på Socialstyrelsen webbplats

Aktualisera och förhandsbedöma – en film från Socialstyrelsen som ger en kort introduktion till socialsekreterarens arbete under fasen Aktualisera.

Aktualisera – ta emot information

Arbetet under aktualiseringsfasen handlar om att ta emot en ansökan, anmälan eller information på annat sätt.

Aktualisering av ett ärende

Ett barnavårdsärende kan aktualiseras på olika sätt. Anmälan om oro för barn är vanligast. Då ska socialtjänsten göra en omedelbar skyddsbedömning.

Förhandsbedöma

Vid anmälningar om oro för ett barn ska socialnämnden bedöma om en utredning ska inledas eller inte. Det kallas för att göra en förhandsbedömning. Beslut om att inleda utredning eller inte ska fattas inom fjorton dagar från det att anmälan kom in.

Besluta om att inleda eller inte inleda en utredning

När socialtjänsten har bedömt om man ska inleda eller inte inleda en utredning ska ett formellt beslut fattas. Det ska i de flesta fall ske inom 14 dagar från det att en anmälan kommit in.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter