Arbetsförmedlingen – uppdrag, service och tjänster

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för insatser mot arbetslöshet och är en viktig samverkanspart när det gäller stöd och insatser för att arbetslösa personer ska bli självförsörjande. Arbetsförmedlingen erbjuder service och tjänster till arbetssökande och arbetsgivare.

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för insatser mot arbetslöshet och är en viktig samverkanspart när det gäller stöd och insatser för att arbetslösa personer ska bli självförsörjande. Arbetsförmedlingen erbjuder service och tjänster till arbetssökande och arbetsgivare.

Arbetsförmedlingens uppdrag handlar i grunden om att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. En viktig uppgift är också att rusta de som står långt ifrån arbetsmarknaden för att förhindra utslagning och öka sysselsättningen

Arbetsförmedlingen erbjuder service och tjänster till arbetssökande och arbetsgivare

Arbetsförmedlingens övergripande mål är att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra och att prioritera stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden. Uppdraget, de långsiktiga målen och uppgifterna, kommer från riksdag och regering och är formulerat i en instruktion för Arbetsförmedlingen.

Några av Arbetsförmedlingens större uppdrag är det samordnande ansvaret för vissa nyanländas etablering på arbetsmarknaden och uppdraget arbetslivsinriktad rehabilitering där Arbetsförmedlingen har ett förstärkt samarbete med Försäkringskassan. Arbetsförmedlingens arbete med ungdomar och med långtidsarbetslösa är också prioriterade uppdrag.

Arbetsförmedlingens ansvarar även för att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring. I arbetsförmedlingens uppdrag ingår även att kontrollera att de arbetsgivare som får anställningsstöd följer det regelverk som finns samt att kontrollera att de som är anmälda som arbetslösa följer regelverket, så att de kan få rätt stöd från bland andra a-kassan och Försäkringskassan.

Arbetsförmedlingen ska samverka med andra myndigheter och kommuner. Kontakten med Arbetsförmedlingen kan ske via webben, telefon, chatt, videomöten och samt på lokala kontor.

Arbetsförmedlingens service och tjänster

Arbetsförmedlingen erbjuder service och olika typer av tjänster för den som till exempel nyligen blivit arbetslös, ska söka sitt första jobb eller har nedsatt arbetsförmåga. För arbetsgivare finns till exempel stöd vid annonsering och rekrytering.

Läs om Arbetsförmedlingens service och tjänster

Erbjudande till arbetsgivare

Hos Arbetsförmedlingen kan arbetsgivare hitta medarbetare och upptäcka nya sätt att rekrytera, på egen hand eller tillsammans med Arbetsförmedlingen.

För arbetsgivare på Arbetsförmedlingens webbplats

Faktagranskad av: Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Material från Arbetsförmedlingen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter