Arbetsförmedlingen – uppdrag, service och tjänster

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för insatser mot arbetslöshet och är en viktig samverkanspart när det gäller stöd och insatser för arbetslösa. Arbetsförmedlingen erbjuder service och tjänster till arbetssökande och arbetsgivare.

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för insatser mot arbetslöshet och är en viktig samverkanspart när det gäller stöd och insatser för arbetslösa. Arbetsförmedlingen erbjuder service och tjänster till arbetssökande och arbetsgivare.

Arbetsförmedlingens uppdrag handlar i grunden om att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. En viktig uppgift är att rusta de som står långt ifrån arbetsmarknaden för att förhindra utslagning och öka sysselsättningen

Arbetsförmedlingen erbjuder service och tjänster till arbetssökande och arbetsgivare

Arbetsförmedlingens övergripande mål är att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra och att prioritera stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden. Uppdraget, de långsiktiga målen och uppgifterna, kommer från riksdag och regering och är formulerat i en instruktion för Arbetsförmedlingen.

Några av Arbetsförmedlingens större uppdrag är det samordnande ansvaret för vissa nyanländas etablering på arbetsmarknaden och uppdraget arbetslivsinriktad rehabilitering där Arbetsförmedlingen har ett förstärkt samarbete med Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen ska förstärka stödet till långtidsarbetslösa, bland annat genom tillgänglighet som sker i egen regi, genom servicekontor eller genom samverkan. Dessa åtgärder ska bidra till att öka övergångarna till arbete eller utbildning. 

Arbetsförmedlingens ansvarar även för att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring. I arbetsförmedlingens uppdrag ingår även att kontrollera att de arbetsgivare som får anställningsstöd följer det regelverk som finns samt att kontrollera att de som är anmälda som arbetslösa följer regelverket, så att de kan få rätt stöd från bland andra a-kassan och Försäkringskassan.

Arbetsförmedlingen ska samverka med andra myndigheter och kommuner. Kontakten med Arbetsförmedlingen kan ske via webben, telefon, chatt, videomöten och samt på lokala kontor.

Arbetsförmedlingens service och tjänster

Arbetsförmedlingen ger personligt stöd av en arbetsförmedlare via telefon, chatt eller ett bokat möte. Till exempel kan arbetssökande få hjälp med planering, få information om hur arbetsmarknaden ser ut och råd om hur arbetssökande väljer yrke och hittar jobb. Fördjupat stöd ges till arbetssökande som står längre ifrån arbetsmarknaden. Möjligheten att ta del av fördjupat stöd bedöms utifrån den arbetssökandes behov och förutsättningar.

Läs om Arbetsförmedlingens service och tjänster

Erbjudande till arbetsgivare

Hos Arbetsförmedlingen kan arbetsgivare hitta medarbetare och upptäcka nya sätt att rekrytera, på egen hand eller tillsammans med Arbetsförmedlingen.

För arbetsgivare på Arbetsförmedlingens webbplats

Faktagranskad av: Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Material från Arbetsförmedlingen