Arbetsförmedlingen – uppdrag, service och tjänster

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för insatser mot arbetslöshet och är en viktig samverkanspart när det gäller stöd och insatser för att arbetslösa personer ska bli självförsörjande. Arbetsförmedlingen erbjuder service och tjänster till arbetssökande och arbetsgivare.

Arbetsförmedlingens övergripande mål är att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra och att prioritera stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden. Uppdraget, de långsiktiga målen och uppgifterna, kommer från riksdag och regering och är formulerat i en instruktion för Arbetsförmedlingen.

Några av Arbetsförmedlingens större uppdrag är det samordnande ansvaret för vissa nyanländas etablering på arbetsmarknaden och uppdraget arbetslivsinriktad rehabilitering där Arbetsförmedlingen har ett förstärkt samarbete med Försäkringskassan.

Arbetsförmedlingens arbete med ungdomar och med långtidsarbetslösa är också prioriterade uppdrag. Arbetsförmedlingens ansvarar även för att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring.

Arbetsförmedlingen ska samverka med andra myndigheter och kommuner.

Arbetsförmedlingens service och tjänster

Arbetsförmedlingen erbjuder service och olika typer av tjänster för den som till exempel nyligen blivit arbetslös, ska söka sitt första jobb eller har nedsatt arbetsförmåga. För arbetsgivare finns till exempel stöd vid annonsering och rekrytering.

Läs om Arbetsförmedlingens service och tjänster

Söka arbete och yrkesvägledning

Platsbanken

I Platsbanken finns de jobbannonser som anmälts till Arbetsförmedlingen.

Tips och råd om att söka jobb

Tips och råd om att söka jobb finns på Arbetsförmedlingens webbplats, bland annat om hur man skriver CV och personligt brev. Det går också att anmäla sig till webbinarier och lyssna på pod-cast för att få tips om att söka jobb.

Erbjudanden till arbetssökande

Hitta jobb

Den här tjänsten riktar sig till arbetssökande som behöver stöd i att hitta ett jobb eller behöver få kunskap och inspiration om arbetsmarknadens möjligheter i förhållande till sina kompetenser och intressen.

Förbättra förutsättningarna

Den här tjänsten är till för arbetssökande som har behov av att stärka och utveckla sina förutsättningar för arbete. Det kan vara arbetssökande som sökt jobb en längre tid utan resultat eller personer som av olika anledningar är osäkra på hur de ska gå tillväga för att hitta, få eller behålla ett jobb. Arbetsförmedlingen kan genom stegvisa insatser och stöd stärka den arbetssökandes möjligheter till arbete och egen försörjning. Det kan gälla utbildning, praktik, arbetsträning, genomgång av resurser eller vad som nu krävs för att hen ska visa sin potential och hitta ett jobb.

Byta spår

Erbjudandet riktar sig till personer som är osäkra på vilken väg de ska ta in i arbetslivet eller som har ett jobb men vill byta yrkesinriktning.

Starta eget

Starta eget riktar sig till arbetssökande som har intresse av att driva verksamhet samt bedöms ha goda förutsättningar och rätt kompetens för att starta ett eget företag.

Yrkesvägledning och utbildning

På Arbetsförmedlingens webbplats finns också verktyg för yrkesvägledning och information om utbildning.

Erbjudande till arbetsgivare

Rekrytera medarbetare

Tjänsten riktar sig till arbetsgivare, bemannings- och rekryteringsföretag, vilka som behöver anställa, alternativt genomför rekryteringsuppdrag och är i behov att hitta rätt kompetens. Erbjudandet omfattar rekrytering i såväl Sverige som övriga EU/EES-länder och Schweiz.

Ställa om

Ställa om är till för arbetsgivare där det finns risk för en minskning av antalet anställda eller en förändrad inriktning av verksamheten.

Se kraften

Erbjudandet riktar sig till arbetsgivare som ger plats för en ny medarbetare. Vid en introduktion kan Arbetsförmedlingens stöd vara betydelsefullt för att det ska fungera på ett bra sätt för alla inblandade. Det kan exempelvis vara anpassning i en arbetssituation eller stöd i form av en person som finns tillhands vid en introduktion.

Läs mer om tjänster och service på Arbetsförmedlingens webbplats

Faktagranskad av: Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Material från Arbetsförmedlingen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter