Ekonomiskt stöd

Den som är arbetslös har under vissa förutsättningar rätt till ekonomiskt stöd i form av arbetslöshetsersättning från a-kassa, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Vid beslut om insatser och program utgår Arbetsförmedlingen inte från den arbetssökandes eller arbetsgivarens behov av ekonomiskt stöd, utan gör en arbetsmarknadspolitisk bedömning.

Arbetslöshetsförsäkringen
Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. Beslut om ersättning fattas av den arbetssökandes a-kassa och a-kassan ansvarar för utbetalning. Idag finns det 26 a-kassor och man måste vara medlem i en a-kassa för att kunna få ersättning.

Förteckning över a-kassorna finns hos Sveriges a-kassor

Rätt till arbetslöshetsersättning

Arbetsvillkor

För att ha rätt till arbetslöshetsersättning måste man uppfylla ett arbetsvillkor. Det innebär att man under den senaste 12-månadersperioden före arbetslösheten ska ha förvärvsarbetat minst 6 kalendermånader med minst 80 timmar per månad. Den så kallade huvudregeln.

Uppfyller man inte kravet enligt huvudregeln kan man göra det enligt den så kallade alternativregeln. Där ska man ha arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period om 6 kalendermånader. Var och en av dessa månader måste innehålla minst 50 timmars arbete.

Föräldraledighet, sjukdom och studier på heltid kan vara så kallad överhoppningsbar tid. Det innebär att man kan tillgodoräkna sig arbete innan den överhoppningsbara tiden.

Man kan uppfylla arbetsvillkoret men trots det inte ha rätt till ersättning, till exempel om man har eget företag eller att man i första hand studerar.

Arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetsförsäkringen är en veckoförsäkring och betalas ut 5 dagar per vecka. Ersättningen betalas ut i 300 dagar och ytterligare 150 dagar om den sökande har barn under 18 år när de 300 dagarna har tagit slut.

En ersättningsperiod inleds med 6 dagar karens.

Grundersättning

Om en arbetssökande uppfyller villkoren för ersättning och har varit medlem i en a-kassa kortare tid än 12 månader har den arbetssökande rätt till grundersättning. Dagpenningen är då max 365 kronor före skatt.

Inkomstrelaterad ersättning

Om en arbetssökande uppfyller villkoren för ersättning och har varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader räknas ersättningen på den tidigare inkomsten, så kallad inkomstrelaterad ersättning. Högsta beloppet per dag är 910 kronor före skatt vid de första 100 dagarna och som högst 760 kronor per dag resterande ersättningsperiod.

Den arbetssökande som är medlem i ett fackförbund kan även få en inkomstförsäkring. Fackförbunden har olika regler och krav för medlemskap och för att få inkomstförsäkring.
Beloppen som anges ovan gäller i februari 2018 och kan förändras över tid.

Aktuella belopp på Sveriges a-kassors webbplats

Regler vid egen uppsägning

Den arbetssökande som har sagt upp sig själv utan giltig anledning blir avstängd från ersättningen i 45 ersättningsdagar. Det innebär att den arbetssökande kan påbörja ersättningsperioden med en avstängning samt karens vilket innebär 45 + 6 dagar utan ersättning, vilket innebär drygt 10 veckor utan ersättning.

Aktivitetsstöd

En arbetssökande som deltar i ett av Arbetsförmedlingens program kan få ersättning från Försäkringskassan. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om den arbetssökande kan få en plats i ett program.

Deltagaren ansöker sedan om ersättning från Försäkringskassan som är den myndighet som betalar ut pengarna.

Aktivitetsstöd får man om man deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Den som uppfyller villkoren för att få arbetslöshetsersättning eller är över 25 år har möjlighet till aktivitetsstöd.

Den arbetssökande som uppfyller villkoren för a-kassa får minst 365 kronor och högst 910 kronor per dag om aktivitetsstödet är på heltid. Efter 100 dagar är det högsta beloppet 760 kronor per dag.

Om den arbetssökande inte uppfyller villkoren för a-kassan och deltar i jobb och utvecklingsgarantin är dagpenningen 223 kronor i högst 450 dagar. Den som inte har fyllt 25 år och inte heller uppfyller villkoren för att få ersättning från en a-kassa får i regel utvecklingsersättning.

Aktivitetsstödet samordnas med ersättningsperioden som a-kassan har beslutat om, i de fall den arbetssökande uppfyller arbetsvillkoret. Beloppen gäller i februari 2018 och kan förändras över tid.

Aktuella belopp på Försäkringskassans webbplats

Utvecklingsersättning

Den som är under 25 år och inte uppfyller villkoren för a-kassa kan få utvecklingsersättning. Ersättningen är 145 kronor per dag för den som antingen har gått ut gymnasiet, har fyllt 20 år och deltar i en folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte eller omfattas av ett utbildningskontrakt. Annars är ersättningen 48 kronor per dag. Utvecklingsersättning är skattefri, du får alltså hela beloppet utbetalt. Beloppen gäller i februari 2018 och kan förändras över tid.

Aktuella belopp på Försäkringskassans webbplats

Etableringsersättning

Den som deltar i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen kan få etableringsersättning. Personer som har barn eller bor ensam i egen bostad kan dessutom få etableringstillägg eller bostadsersättning. Det är Arbetsförmedlingen som hjälper personen att få en plats i programmet. Deltagaren ansöker sedan om ersättning från Försäkringskassan som är den myndighet som betalar ut pengarna.

Etableringsersättningen är på högst 308 kronor per dag för aktivitet på heltid. Beloppet som gäller i februari 2018 och kan förändras över tid.

Aktuella belopp på Försäkringskassans webbplats

Sanktion och avstängning

För att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring ska den arbetssökande aktivt söka arbeten och följa de övriga krav som finns för att få ersättning.

Om den arbetssökande missköter sitt arbetssökande, förlänger tiden i arbetslöshet eller orsakar sin arbetslöshet kan det leda till sanktioner som påverkar den arbetssökandes ersättning.

En sanktion kan leda till att rätten till ersättningen stängs av under 1, 5, 10 eller 45 ersättningsdagar. Det kan även leda till att rätten till arbetslöshetsersättning helt upphör. För att ha rätt till ersättning igen krävs att man uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

Om den arbetssökande har arbetslöshetsförsäkring och ska få beslut om sanktion utreds det av a-kassan. Om den arbetssökande är i ett program utreds det av Arbetsförmedlingen.

När det gäller aktivitetsstöd kan man som högst bli avstängd 45 ersättningsdagar men det kan ske obegränsat antal gånger.

Aktivitetsrapportering

Alla arbetssökande ska en gång i månaden meddela Arbetsförmedlingen vilka jobb man har sökt och vilka aktiviteter som genomförts för att bryta arbetslösheten i en aktivitetsrapport.

Aktivitetsrapporten ska lämnas in mellan den 1 och den 14 i månaden efter den period som rapporten avser.

Om den arbetssökande inte lämnar rapporten i tid, inte har sökt jobb eller i övrigt inte har följt sin planering får den arbetssökande en sanktion.

Försäkringsbestämmelser hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF

Faktagranskad av: Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Material från Arbetsförmedlingen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter