Förmåner och ersättningar för vuxna

Inom socialförsäkringen finns ett stort antal förmåner och ersättningar som ska ge ekonomisk trygghet i livets olika skeenden. Här får du en sammanfattning av vanliga förmånerna och ersättningarna som riktar sig till vuxna personer.

Inom socialförsäkringen finns ett stort antal förmåner och ersättningar som ska ge ekonomisk trygghet i livets olika skeenden. Här får du en sammanfattning av vanliga förmånerna och ersättningarna som riktar sig till vuxna personer.

Försäkringskassan har hand om bidrag och ersättningar till sjuka personer, till personer med funktionsnedsättning samt till deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. Vanliga förmåner och ersättningar för sjuka och personer med funktionsnedsättning är sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, bostadstillägg och merkostnadsersättning.

Pensionsmyndigheten har hand om pensioner, äldreförsörjningsstöd och andra stöd till personer som fyllt 66 år.

Sjukpenning

Sjukpenning är pengar man kan få om man inte kan arbeta, söka arbete eller ta ett arbete för att man är sjuk. För att få rätt till sjukpenning måste arbetsförmågan vara nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom eller skada.

Regelverket skiljer sig åt för de som har en arbetsgivare och de som är arbetssökande eller studerar.

Vad som gäller för arbetssökande – Försäkringskassan

Vad som gäller för studerande – Försäkringskassan

Personer som saknar SGI

En person som har nedsatt arbetsförmåga till någon del på grund av sjukdom men som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI), kan inte få sjukpenning eller rehabiliteringspenning.

Personer som saknar arbetsgivare

Om man inte har en arbetsgivare är det Försäkringskassan som ansvar för samordning av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatserna. Ansvaret för samordning av medicinsk rehabilitering ligger hos hälso- och sjukvården.

Läs mer under Samverkan, kontroll och sekretess

Rehabiliteringspenning

Under den tid som en person deltar i arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser kan personen ha rätt till rehabiliteringspenning från Försäkringskassan. Rehabiliteringspenning motsvarar sjukpenning och beräknas på samma sätt. Det går också att få särskilt bidrag för att täcka kostnader som kan uppstå under rehabiliteringen, till exempel för resor eller kursmaterial.

Sjukersättning

Sjukersättning är en ersättning för den som har fyllt 19 år och troligen aldrig kommer att kunna arbeta på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Man kan få sjukersättning till och med månaden innan man fyller 66 år. Reglerna ser olika ut beroende på hur gammal man är. Hur mycket man får i sjukersättning beror på vilka inkomster man har haft tidigare.

Sjukersättning – Försäkringskassan

Aktivitetsersättning

Personer mellan 19 och 29 år som har en sjukdom eller en funktionsnedsättning, som gör att hen inte kan arbeta under minst ett år, kan få aktivitetsersättning.

Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga – Försäkringskassan

Personer som på grund av en funktionsnedsättning behöver få längre tid på sig att bli klara med sin skolgång kan också få aktivitetsersättning.

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång – Försäkringskassan

Bostadstillägg

Bostadstillägg är pengar man kan få utöver sin aktivitetsersättning eller sjukersättning om man behöver hjälp med boendekostnader. Hur mycket man kan få beror på hur mycket man betalar för sin bostad och hur stora inkomster man har. Om man är sambo påverkar även sambons inkomster hur mycket man kan få i bostadstillägg.

Bostadstillägg – Försäkringskassan

Merkostnadsersättning

Personer som har en funktionsnedsättning och som har merkostnader till följd av sin funktionsnedsättning kan få merkostnadsersättning. Med merkostnader menas kostnader som beror på din funktionsnedsättning och är utöver vad som är vanligt för personer i samma ålder. Merkostnaderna måste dessutom komma upp i ett visst belopp under en tolvmånadersperiod för att du ska kunna få merkostnadsersättning. Försäkringskassan bedömer vad som räknas som merkostnader.

Merkostnadsersättning har ersatt det som tidigare hette handikappersättning.

Merkostnadsersättning för vuxna – Försäkringskassan

Ersättningar vid deltagande i arbetsmarknadspolitiska program

Det är Arbetsförmedlingen som tillhandahåller arbetsmarknadspolitiska program. Deltagaren ansöker sedan om ersättning från Försäkringskassan som är den myndighet som betalar ut pengarna.

Om du deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen – Försakringskassan

Aktivitetsstöd

Den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och är över 25 år, eller uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning hos en a-kassa, har möjlighet till aktivitetsstöd.

Utvecklingsersättning

Den som är under 25 år och deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och inte uppfyller villkoren för a-kassa kan få utvecklingsersättning.

Etableringsersättning

Den som deltar i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen kan få etableringsersättning. Personer som har barn eller bor ensam i egen bostad kan dessutom få etableringstillägg eller bostadsersättning. Deltagaren ansöker om ersättning från Försäkringskassan som är den myndighet som betalar ut pengarna.

Etableringsersättning och ansökan – Försäkringskassan

Förmåner för personer 66 år och äldre

Äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för den som har låg eller ingen pension Vid en ansökan om äldreförsörjningsstöd prövas alltid samtidigt om personen även har rätt till bostadstillägg.

Man kan ansöka om äldreförsörjningsstöd från det att man fyller 66 år. Äldreförsörjningsstöd beviljas för en period av högst tolv månader i taget. Sedan måste personen lämna in en ny ansökan.

Äldreförsörjningsstöd och ansökan – Pensionsmyndigheten

Faktagranskad av: Försäkringskassan och Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Material från Försäkringskassan.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter