Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Spelproblem. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
Att förebygga problem med spel om pengar

Spel om pengar kan, liksom droger och alkohol, ge upphov till allt från enstaka negativa konsekvenser (spelproblem) till diagnostiserat spelberoende. Rapporten sammanfattar resultatet av en systematisk översikt.

Utgiven av: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
Behandling av spelmissbruk och spelberoende(pdf)

Kunskapsstöd med rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. innehåller sex rekommendationer för behandling av personer med spelmissbruk eller spelberoende om pengar.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Behandling av spelmissbruk och spelberoende - folder(pdf)

I denna folder finns en kort sammanfattning av kunskapsstöd och rekommendationer om behandling vid missbruk och beroende av spel om pengar. Nya regler gäller i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen från den 1 januari 2018.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Hur vanligt är spelproblem hos ungdomar?

I kunskapsstödet presenteras vilka grupper av ungdomar som spelproblem är vanligast i, och vilka olika spelställen och spelformer som är vanliga bland ungdomar med spelproblem.

Utgiven av: Folkhälsomyndigheten
Leder spelreklam till spelproblem?

Faktabladet beskriver hur spelreklam påverkar personer som spelar om pengar och personer med spelproblem. Det informerar även om de regler som finns för spelreklam och ansvariga aktörer.

Utgiven av: Folkhälsomyndigheten
Metoder för att förebygga spelproblem

Rapporten är en sammanställning av vetenskapligt publicerade studier som rör metoder för att förebygga spelproblem.

Utgiven av: Folkhälsomyndigheten
Risk- och skyddsfaktorer bland barn och unga

I faktabladet presenteras kunskap om risk- och skyddsfaktorer som ökar eller minskar risken att barn och unga utvecklar spelproblem senare i livet.

Utgiven av: Folkhälsomyndigheten
Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem

I faktabladet presenteras olika risk- och skyddsfaktorer för spelproblem och hur de samspelar med varandra.

Utgiven av: Folkhälsomyndigheten
Samlat grepp om alkohol och spel om pengar i det förebyggande arbetet

I broschyren presenteras samband, likheter och skillnader mellan alkohol- och spelproblem. Broschyrens syfte är att motivera fler att ta ett samlat grepp om alkohol och spel om pengar.

Utgiven av: Folkhälsomyndigheten
Spel om pengar – behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande

Kognitiv beteendeterapi, KBT, kan möjligen minska spelberoende eller problemspelande. Det visar denna systematiska litteraturöversikt.

Utgiven av: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter