Om spelproblem

Spel om pengar kan få allvarliga konsekvenser för den fysiska och psykiska hälsan, sociala relationer och för ekonomin. Spelproblem finns i alla befolkningsgrupper och inom alla spelformer.

Personer som har spelproblem kan få svårt att begränsa sina utgifter för spel om pengar. Dessutom kan det vara svårt att begränsa tiden som ägnas åt spel. Spelproblemen kan också leda till relationsproblem, ekonomiska problem, sämre prestation på arbetet och i skolan och till psykisk ohälsa.

Hur vanligt är spelproblem?

Folkhälsomyndighetens befolkningsundersökning Swelogs från 2018 visar att av Sveriges befolkning i åldern 18–84 år har ungefär:

  • 225 000 personer (2,9 procent) viss risk för spelproblem
  • 56 000 personer (0,7 procent) förhöjd risk för spelproblem
  • 45 000 personer (0,6 procent) spelproblem.

Anhöriga och närstående påverkas av spelproblem

De negativa konsekvenserna av att ha spelproblem drabbar inte bara den som spelar. Enligt uppgifter från Swelogs från 2018 delar ungefär 165 000 personer hushåll med någon som har ett problemspelande. 68 000 av dem är barn under 18 år.

Anhöriga och närstående påverkas på olika sätt. De kan drabbas ekonomiskt och hälsomässigt. Ofta upplever både personen med spelproblem och personens anhöriga känslor av skuld och skam. Närstående kan känna sig lurade och förlora tilltron till den som spelar.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (5 kap 7 §) ska ett barns behov av information, råd och stöd särskilt beaktas om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet bor varaktigt hos har ett spelmissbruk.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Behandling av spelmissbruk och spelberoende – Kunskapsstöd med rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Socialstyrelsen; 2018.
Underlag till Socialstyrelsen. Centrum för psykiatriforskning, CPF.
Problem med spel om pengar – vi reder ut begreppen. Folkhälsomyndigheten; 2016.
Spel om pengar är en folkhälsofråga. Folkhälsomyndigheten; 2016.
Spelproblem – hur vanligt är det? Folkhälsomyndigheten; 2016.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.