Risk- och skyddsfaktorer

I det förebyggande arbetet behöver man utgå från vad som orsakar spelproblem. Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem finns både hos individen, i omgivningen, i spelen och i strukturer i samhället.

För att kunna arbeta förebyggande behöver man utgå från vad som orsakar problem med spel om pengar. Risk- och skyddsfaktorer finns på flera nivåer: hos personen själv, i det sociala nätverket och i samhället i stort.

Riskfaktorer är omständigheter eller förhållanden som ökar risken att utveckla spelproblem. Skyddsfaktorer är omständigheter eller förhållanden som ökar motståndskraften mot att utveckla spelproblem eller dämpar effekten av riskfaktorerna. Ofta samverkar flera faktorer.

Spelproblem delar många riskfaktorer med alkoholproblem och de kan även fungera som riskfaktorer för varandra.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten Senast granskad:

Källor:

Spelproblem går att förebygga. Folkhälsomyndigheten; 2016.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.