Uppföljning av heldygnsvård och tvångsvård

Den psykiatriska heldygnsvården följs upp både regionalt och nationellt. På nationell nivå skickar vårdgivaren in information till Socialstyrelsens patientregister. En del av informationen visas sedan i öppna databaser.

Patienter som vårdas mot sin vilja i den psykiatriska heldygnsvården är i ett särskilt utsatt läge. Därför är det särskilt viktigt att tvångsvården följs upp, både regionalt och nationellt. 

Den regionala uppföljningen sköts av varje region. På nationell nivå följs psykiatrisk heldygnsvård och tvångsvård upp genom att vårdgivaren skickar in information till patientregistret hos Socialstyrelsen. Informationen handlar om vilken sorts vård och behandling som en patient har fått under tiden hen varit i heldygnsvård. Det är uppgifter om bland annat diagnoser, vårdtider, psykiatriska vårdformer och vad som har gjorts (vårdåtgärder) vid ett vårdtillfälle. 

På Socialstyrelsens webbplats finns en så kallad baslista för åtgärdskoder i psykiatrisk slutenvård, som heldygnsvård också kallas. Listan ska användas när vårdåtgärder inom psykiatrisk heldygnsvård rapporteras till patientregistret, för att rapporteringen ska bli så enhetlig som möjligt. Här hittar du baslistan:

Kodning inom psykiatrin

Öppna databaser visar information från registret

I Socialstyrelsens databas för åtgärder inom psykiatrin kan du bland annat se vilken information om psykiatrisk heldygnsvård som regionerna har skickat in till patientregistret. Urvalet är baserat på baslistan för psykiatrisk slutenvård. Du kan sortera på bland annat region, tidsperiod och åtgärder som till exempel bedömning av suicidrisk, upprättande av krisplan eller olika typer av tvångsåtgärder.

Statistikdatabas för åtgärder inom psykiatrin

Det finns även en databas för enbart tvångsvård, med information om bland annat antal patienter, vårdtillfällen, antal åtgärder och diagnoser:

Statistikdatabas för psykiatrisk tvångsvård

Senast granskad:

Källor:

Patientregistret. Socialstyrelsen, 2023
Statistikdatabas. Socialstyrelsen, 2021

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.