Könsstympning av flickor och kvinnor

Könsstympning är inte bara ett hot mot den fysiska och psykiska hälsan. Det är också en allvarlig kränkning av barns och kvinnors rättigheter. I det här temat hittar du stöd i mötet med flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade.