Konsekvenser av könsstympning

Alla som varit utsatta för könsstympning upplever inte problem. Ofta beror graden av besvär på vilken typ av könsstympning som utförts.

Besvär från underlivet efter läkningen kan variera såväl under uppväxten som i vuxenlivet. En del flickor får besvär i samband med att de får mens och börjar fundera på sin sexualitet. Ibland kan besvären bli mer akuta, till exempel i samband med sexdebut eller förlossning.

Akuta komplikationer

Ofta utförs könsstympningen av någon som saknar kunskap om smärtlindring och aseptik. Akuta komplikationer kan uppstå i samband med ingreppet såsom

  • blodförlust
  • chock
  • svår smärta
  • psykiskt trauma
  • infektioner
  • svårighet att kissa och att tömma tarmen
  • skador på intilliggande organ
  • risk för stelkramp och blodsmitta.

Långsiktiga konsekvenser

Alla typer av könsstympning kan orsaka fysiska, sexuella, psykiska och sociala besvär.

Urinvägsbesvär och infektioner

Urinvägsinfektioner och vaginala infektioner är något vanligare hos kvinnor som utsatts för könsstympning. Svag urinstråle, svårighet att tömma urinblåsan på grund av ärrbildning och förträningen kan leda till urinretention, som ibland kan bli akut. Urinläckage kan förekomma men orsaken kan också vara en överfylld urinblåsa. Urinläckage främjar även bakterietillväxt. Flerdelad urinstråle på grund av ärrbildning kan vara ett annat besvär.

Menstruationsbesvär

Det finns inte något tydligt vetenskapligt stöd för att mensbesvär har ett samband med könsstympning. En ovanlig orsak till mensvärk hos kvinnor som utsatts för könsstympning är att menstruationsblodet ansamlas i slidan på grund av trång slidöppning. Kirurgisk åtgärd kan då behövas.

Kraftig mensvärk kan även bero på endometrios som innebär att det finns livmoderslemhinna på andra ställen än inuti livmodern. Endometrios har inget samband med könsstympning men det är viktigt att tänka på att det kan förekomma hos kvinnor som är könsstympade.

Viktigt är att lyssna på kvinnan och ta reda på hur hennes mensbesvär ter sig så hon kan få rätt hjälp.

Cystor i vulva

Cystbildning kan förekomma efter alla typer av könsstympning. De kan sitta på platsen för klitoris och innehålla flera rum, bli infekterade och smärtsamma. Kirurgisk åtgärd kan behövas.

Cystorna kan även orsaka överstimulering av klitoris vilket kan vara mycket besvärande. Skador på nerver i området kan leda till kraftig känslighet för beröring och smärta. Stram ärrvävnad kan ibland orsaka skav.

Sex och samlevnad

Sexualitet hos kvinnor som blivit utsatta för könsstympning beskrivs i ett fåtal studier. Många studier har visat sig ha metodologiska brister och det finns stora svårigheter förenat med studier kring sexualitet. Men det finns heller inget stöd för att könsstympning utesluter sexuell njutning eller automatiskt sätter ner den sexuella funktionen. Ingreppets omfattning kan ha betydelse för eventuell påverkan på den sexuella upplevelsen och det finns stora individuella skillnader.

Smärtsamma samlag och slidkramp är relativt vanligt bland alla kvinnor och kan ha olika orsaker. Hos kvinnor som varit utsatta för könsstympning är det därför viktigt att utesluta andra orsaker till besvären. Efter en könsstympning kan slidmynningen vara trång och stram på grund av ärrbildning och nervknutor. Problemen kan även bero på traumatiska upplevelser i samband med könsstympningen eller dåligt bemötande i samband med undersökningar eller förlossning. Penetrationsförsök kan ha orsakat sår vid slidöppningen.

Obstetriska komplikationer

Det finns studier som visar på en högre risk för ett utdraget förlossningsförlopp för kvinnor som varit utsatta för könsstympning. Men det finns också studier som visar på motsatsen.

För kvinnor som invandrat till Sverige finns även andra orsaker som kan bidra till komplikationer i samband med graviditet och förlossning. Det kan till exempel vara bristande kommunikation och bristande kunskaper hos personalen om bakomliggande sjukdomar.

Kvinnor födda söder om Sahara i Afrika tycks vara en grupp som är konsekvent överrepresenterad är det gäller akut kejsarsnitt, perinatal död, bristningar efter förlossningen och låga apgarpoäng hos barnet. Det beskrivs i Socialstyrelsens rapport Socioekonomiska faktorers påverkan på kvinnor och barn efter förlossningen.

Psykiska och psykosociala problem

Minnet av könsstympningen kan vara livslångt och traumatiskt. Händelsen kan återupplevas i samband med exempelvis samlag, gynekologisk undersökning eller förlossning. En del kvinnor kan ha problem med tillit, då de känner sig svikna av nära anhöriga som utsatt dem för könsstympningen. En del utvecklar posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.