Prata med vuxna om sex mot ersättning

Yrkesverksamma i socialtjänsten och hälso- och sjukvården tycker många gånger att det är svårt att ställa frågor om erfarenheter av sex mot ersättning. Man kan vara osäker på hur och när frågan ska ställas och kan därför oroa sig för hur svaret ska hanteras. Här beskrivs vad som är viktigt att tänka på inför samtalet.

Samtal med en person som har tagit emot ersättning för sex kan ha olika syften. Det kan vara att ge information, ta reda på behov av stöd, hänvisa vidare eller att ge stöd och behandling.

Vid samtalen är det viktigt att du som yrkesverksam är tydlig med inom vilka ramar samtalen sker och vilken roll du har vid samtalen. Grundläggande för kontakten är att försöka skapa ett klimat av tillit så att personen vågar och vill berätta om sina erfarenheter.

Så kan du fråga

Om dina frågor visar att du har erfarenhet av problemet, och att du därför kan hantera svaren, kan det göra att personen vågar berätta om obehagliga och farliga upplevelser  som hen tidigare kanske aldrig har talat om.

Det kan vara lättare att ställa frågor som fokuserar på ersättningen i stället för utförandet av en sexuell handling. Till exempel: Har du varit med om att få något för sex, som pengar, alkohol, kläder eller bostad?

För dig som arbetar i hälso- och sjukvården kan det vara lättare att ställa frågor om sex mot ersättning i samband med provtagning för hiv och sexuellt överförbara sjukdomar.

Personerna är inte alltid traumatiserade

Sex betraktas för det mesta som en privatsak och kan därför vara svårt att ta upp i ett professionellt samtal. Det kan också finnas en föreställning inom socialtjänsten att personer som har erfarenhet av sex mot ersättning alltid är traumatiserade och i behov av kvalificerad terapeutisk behandling som faller utanför den egna verksamheten. Men så behöver inte vara fallet.

Att utgå från personens egen upplevelse och definition av sin situation och att stanna kvar i samtalet är en viktig del i att hjälpa personer som vill ha stöd och hjälp med erfarenheter av sex mot ersättning.

Några saker att tänka på inför samtalet:

  • Visa respekt och bekräfta personens berättelse.
  • Kom ihåg att det kan upplevas som skamfyllt att berätta om erfarenheter av sex mot ersättning.
  • Utgå från personens egen upplevelse av sin situation.
  • Utgå inte från att personen har blivit tvingad att sälja sex.
  • Använd de ord som personen själv använder.
  • Undvik att vara moraliserande eller dömande.
  • Använd neutrala uttryck, till exempel partner.
  • Ta reda på vilket stöd och vilken hjälp personen själv vill ha.
  • Var beredd att träffa personen vid mer än ett tillfälle.

Sex mot ersättning – webbutbildning om stöd och hjälp till vuxna

Webbutbildningen Sex mot ersättning har som målsättning att ge ökad kunskap och medvetenhet om sexuella risksituationer som vuxna kan befinna sig i. Utbildningen på Socialstyrelsens utbildningsportal kan ge dig ökad förståelse om företeelsen, bemötande, insatser och åtgärder.

Sex mot ersättning – Utbildningsmaterial om stöd och hjälp till vuxna (pdf)

Utbildningsmaterialet på Socialstyrelsens webbplats fungerar som studiematerial och fördjupning till webbutbildningen Sex mot ersättning.

Till dig som möter personer på flykt från Ukraina

Just nu är det många som flyr från invasionen i Ukraina. I samband med flyktingströmmar ökar risken för att personer utnyttjas för prostitution, människohandel och andra former av våld. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på ökad risk för exploatering. Hos Jämställdhetsmyndigheten finns samlad information till dig som yrkesverksam samt hänvisningar till material som du kan förmedla till de du möter som är på flykt från Ukraina.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Socialstyrelsen, 2019.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter