Vart kan du vända dig?

Om du arbetar i socialtjänsten eller hälso- och sjukvården kan du både behöva rådgöra med och remittera till experter när du möter personer som har erfarenhet av sex mot ersättning.

Det finns olika aktörer i kommuner, landsting, regioner, staten och i ideella organisationer som har expertkunskaper på området personer som har erfarenhet av sex mot ersättning och sexuell utsatthet. Dit kan du som yrkesverksam vända dig för att få stöd och råd i ditt arbete med utsatta personer. Dit kan du även hänvisa de som behöver ytterligare stöd.

Mikamottagningarna och Evonhuset

Mikamottagningarna som finns i Stockholm och Göteborg och Evonhuset i Malmö har stor erfarenhet av samtal och stöd till kvinnor, män och transpersoner som har erfarenhet av sex mot ersättning. De ger också konsultstöd till yrkesverksamma i socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Mikamottagningen i Göteborg tar emot personer utan åldersgränser. Evonhuset i Malmö tar både emot personer som har erfarenhet av att ge och ta emot ersättning för sex från 15 års ålder.

Mikamottagningen i Stockholm tar emot personer som är 18 år eller äldre.
De som är under 18 år kan vända sig till Framtid Stockholm, Stödcentrum för unga brottsoffer.

KAST-mottagningar

KAST står för Köpare Av Sexuella Tjänster. Det är en mottagning som vänder sig till de som köper sexuella tjänster eller upplever att de har problem med porrsurfning eller liknande. KAST finns i Stockholm och Göteborg och erbjuder stödsamtal via telefon, e-post eller tidsbokade besök. Även närstående kan höra av sig dit.

Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten, Jämy, har regeringens uppdrag att vara nationell samordnare i arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål.

Nationellt Metodstödsteam mot prostitution och människohandel, NMT, leds av Jämy och består av myndigheter som arbetar mot prostitution och alla former av människohandel. Där ingår bland andra Polismyndigheten, Mikamottagningarna i Stockholm och Göteborg, KST i Malmö, Åklagar-myndigheten och Migrationsverket.

Jämy driver även NMT:s stödtelefon för yrkesverksamma 020-390 00 00.

Regionkoordinatorer

Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel finns i 7 regioner: Region Bergslagen, Mitt, Nord, Stockholm, Syd, Väst och Öst.

Regionkoordinatorerna fungerar som stöd till Jämställdhetsmyndighetens nationella uppdrag som gäller prostitution och människohandel för alla ändamål. De stödjer bland annat polisen och socialtjänsten i deras arbete mot prostitution och människohandel och är en regional aktör med spetskompetens i dessa frågor.

Vuxenpsykiatri

Vuxenpsykiatrin kan behöva uppmärksamma och stödja vuxna som har erfarenheter av sex mot ersättning. Dessa personer kan ha stort behov av en samtalskontakt, både för att tala om sina erfarenheter av sex mot ersättning och för att få hjälp att bearbeta tidigare utsatthet. Det gäller särskilt när dessa personer håller på att bryta upp från sitt gamla livsmönster och ofta under lång tid efteråt.

De personer som har sex mot ersättning och samtidigt har missbruks- och beroendeproblem kan ha stora behov av stöd och hjälp. Bland dessa personer kan det finnas flera med allvarlig psykisk ohälsa.

Ungdomsmottagningar

Ungdomsmottagningar har ofta erfarenhet av att prata med ungdomar som har erfarenhet av sex mot ersättning. Som yrkesverksam kan du rådgöra med närmaste ungdomsmottagning.

Ungdomsmottagningen på nätet är ett annat alternativ för både yrkesverksamma och ungdomar,  www.umo.se

RFSL

RFSL har stor kunskap om pojkar och män som har erfarenhet av sex mot ersättning. Kunskapen gäller också transpersoner, flickor och kvinnor som inte identifierar sig som heterosexuella, även om de har erfarenhet av sex mot ersättning med män.

Sex mot ersättning – webbutbildning om stöd och hjälp till vuxna

Webbutbildningen Sex mot ersättning har som målsättning att ge ökad kunskap och medvetenhet om sexuella risksituationer som vuxna kan befinna sig i. Utbildningen på Socialstyrelsens utbildningsportal kan ge dig ökad förståelse om företeelsen, bemötande, insatser och åtgärder.

Sex mot ersättning – Utbildningsmaterial om stöd och hjälp till vuxna (pdf)

Utbildningsmaterialet på Socialstyrelsens webbplats fungerar som studiematerial och fördjupning till webbutbildningen Sex mot ersättning.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Socialstyrelsen, 2019.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter