Att sluta sälja sex

För den person som har haft sex mot ersättning kan det vara en svår process att lämna sitt gamla livsmönster. Uppbrottet kan göra att tidigare erfarenheter måste bearbetas både känslomässigt och kognitivt.

Att sluta sälja sex är en process som kan innebära stora förändringar i personens liv. Något som kräver en rad olika ställningstaganden. Ofta är behovet av stöd stort vid uppbrottet och tiden efteråt när krisreaktioner i form av skamkänslor och självförakt är vanliga. Under denna tid, och ibland under lång tid efteråt, kan personen behöva professionell samtalsbehandling för att bearbeta sina erfarenheter.

Ändrad ekonomi och svår arbetssituation

Att lämna livet med att sälja sex kan också innebära en ekonomisk omställning. Om personen saknar utbildning eller har stått utanför den reguljära arbetsmarknaden under lång tid kan det bli svårt att hitta ett arbete. Inte minst kan det bli svårt att svara på frågor från arbetsförmedlare eller handläggare inom ekonomiskt bistånd om hur man försörjt sig eller vad man har för arbetslivserfarenhet. Erfarenhet av sex mot ersättning kan vara ett tungt stigma som personen helst inte vill tala om.

Socialtjänsten har central roll i omställningen

De flesta behöver hjälp i omställningsprocessen och då har socialtjänsten en central roll. Det kan till exempel gälla stöd i kontakterna med arbetsförmedlingen eller hjälp med att söka bostad eller ekonomiskt bistånd. Det kan också handla om hjälp att ansöka om skuldsanering via budget- och skuldrådgivningen i kommunen. Behovet av hjälp kan också gälla insatser för behandling av missbruk och hjälp till socialt nätverk och stöd och hjälp med myndighetskontakter.

Hälso- och sjukvården kan behandla missbruk och trauma

Hälso- och sjukvården har också en viktig roll, till exempel med att erbjuda rådgivning om preventivmedel, graviditet och abort. Det kan också vara aktuellt att ta cellprov eller prov för att ställa diagnos på eventuella sexuellt överförbara infektioner, STI, och att ge vaccinationer. Behandling av missbruk och trauma kan också vara aktuellt.

Hbtq-kompetens behövs

För till exempel transpersoner, homo- och bisexuella män och kvinnor som har sex mot ersättning är det centralt att det finns hbtq-kompetens i socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Utan sådan kompetens kan dessa personer ha svårt att känna förtroende att söka hjälp.

Sex mot ersättning – webbutbildning om stöd och hjälp till vuxna

Webbutbildningen Sex mot ersättning har som målsättning att ge ökad kunskap och medvetenhet om sexuella risksituationer som vuxna kan befinna sig i. Utbildningen på Socialstyrelsens utbildningsportal kan ge dig ökad förståelse om företeelsen, bemötande, insatser och åtgärder.

Sex mot ersättning – utbildningsmaterial om stöd och hjälp till vuxna (pdf)

Utbildningsmaterialet på Socialstyrelsens webbplats fungerar som studiematerial och fördjupning till webbutbildningen Sex mot ersättning.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Socialstyrelsen, 2019.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter