Addiction Severity Index (ASI)

Addiction Severity Index (ASI) är en bedömningsmetod i intervjuform avsedd för missbruks- och beroendevården. Metoden används främst på individnivå men går även att användas på grupp- och verksamhetsnivå.

Personer med missbruksproblematik är en särskilt utsatt grupp i samhället. Med ASI Grund kan den enskildes situation och problem kartläggas med hjälp av klientens egna skattningar av oro och besvär. Det kan öka patientens delaktighet i utredningsarbetet samtidigt som det bildar en grund för bedömningen av personens hjälpbehov och för hur man ska planera vården och behandlingen av personen.

ASI kan också användas för verksamhetsutveckling. Genom att göra ASI-intervjun på en grupp individer kan man bedöma gruppens situation och behov. Detta kan sedan användas för systematisk uppföljning på verksamhetsnivå. ASI kan användas för beskrivningar av populationer och som instrument för utvärderingar av olika metoder och behandlingsinsatser.

För att använda ASI-intervjun krävs att man har genomgått utbildning. Socialstyrelsen förvaltar och utvecklar ASI samt utbildar regionala ASI-utbildare. Utbildning i att intervjua med ASI ges även i privat regi.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:

Källor:

ASI-manualen – Anvisningar för ASI Grund och ASI Uppföljning, Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.