Arbetskläder och skyddskläder

Du som arbetar inom vård och omsorg ska använda arbetskläder under hela arbetspasset. Arbetskläderna ska bestå av en underdel och en kortärmad överdel eller en sammansatt över- och underdel. De ska bytas varje dag och gå att tvätta så att de blir fria från smittämnen.

Du som arbetar inom vård och omsorg ska använda arbetskläder under hela arbetspasset. Dina händer och armar ska vara fria från främmande material som klockor, smycken, bandage, stödskenor eller motsvarande. Du får inte ha långa naglar, lösnaglar eller nagellack. Naglarna ska vara fria från konstgjort material.

Om du har långt hår eller långt skägg behöver du sätta upp det så att det inte hänger ner över personen som du möter. Har du huvudbeklädnad, till exempel niqab eller huvudduk, ska den inte hänga ner så att den riskerar att komma i kontakt med perso­nen som får vård eller omsorg.

Arbetskläder i vård och omsorg ska bestå av en underdel och en kortärmad överdel eller en sammansatt över- och underdel. De ska bytas varje dag och gå att tvätta så att de blir fria från smittämnen. För att arbetskläderna ska bli fria från smittämnen måste de kunna tvättas i minst 60 grader. 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter anger att arbetsgivare ansvarar för att arbetskläder som är använda hålls åtskilda från andra kläder, tvättas i minst 60 grader och förstörs vid behov.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker  

Kravet på korta ärmar beror huvudsakligen på att det underlättar att händer och underarmar kan desinficeras. Vidare finns det stor risk att textila material i plagg med långa ärmar snabbt förorenas i samband med vård- eller omsorgsmoment. Det är inte tillåtet att bära ett långärmat plagg med uppkavlade ärmar under arbetskläderna.

Vårdgivaren och den som ansvarar för verksamhet inom omsorgen ska säkerställa att den som tillhandhåller och tvättar kläderna följer reglerna så att smitta inte sprids. De ansvariga ska också fastställa de processer och rutiner som behövs för att säkra detta.

Det finns inga speciella regler för hur arbetskläderna ska se ut när det gäller färg, logotyp eller annan utformning. I bostäder enligt lagen om stöd och service, LSS, är det viktigt att arbetskläderna inte gör att boendet får en institutionell prägel. Så länge de har korta ärmar och att både över- och underdel går att tvätta så att de blir rena går det till exempel att ha jeans och t-shirt.

Skyddskläder

Skyddskläder ska användas utanpå arbetskläderna vid vård- och omsorgsmoment där det finns risk för att arbetskläderna kan förorenas genom direktkontakt med en person, dennes kroppsvätskor eller annat biologiskt material (till exempel hud och hudfragment).

Kom ihåg: Du ska alltid byta skyddskläder för varje ny person du träffar. Desinficera händerna när du tagit av dig använd skyddsutrustning.

Här är några viktiga saker att komma ihåg:

  • Arbetskläder är kläder som du använder i ditt arbete. 
  • Arbetskläderna ska ha korta ärmar. 
  • Du ska byta arbetskläderna varje dag. Om de blir smutsiga eller om det annars finns behov av det, ska du byta så snart som möjligt. 
  • Dina händer och armar ska vara fria från smycken och klockor.
  • Du får inte ha långa naglar, lösnaglar eller nagellack.  
  • Om du har långt hår, långt skägg eller huvudbeklädnad behöver du sätta upp det så att det inte hänger ner över personen du möter. 

Webbutbildning: Basala hygienrutiner i vård och omsorg

Webbutbildningen vänder sig till personal inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och i bostad med särskild service enligt SoL och syftar till att beskriva vikten av basala hygienrutiner och att öka följsamheten till dessa. Den tar även upp personlig skyddsutrustning.

Basala hygienrutiner och arbetskläder hos Vårdhandboken

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs. Läs om basala hygienrutiner och arbetskläder hos Vårdhandboken.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten. Senast granskad:

Källor:

Socialstyrelsens webbutbildning Basala hygienrutiner i vård och omsorg, 2020
Socialstyrelsens webbplats 2021-04-29

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.