Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
10 år med öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre

En specialutgåva för att uppmärksamma att öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre personer publicerats i tio år, mellan åren 2007–2016.

Utgiven av: Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Använd SIP – Ett verktyg för samverkan – alla över 18 år, vuxna och äldre

Kunskapsstödet beskriver när, hur, varför och med vem man ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP.

Utgiven av: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Att ge stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en äldre person med demenssjukdom(pdf)

Kunskapsstödet beskriver effektiva sätt att ge stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer äldre personer med demenssjukdom. Det riktar sig till alla som arbetar med anhöriga.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Att leda evidensbaserad praktik(pdf)

Guide för dig som är chef inom socialt arbete och ska vara till hjälp när du och dina medarbetare utvecklar en evidensbaserad praktik, EBP

Utgiven av: Socialstyrelsen
Att skapa en grund för evidensbaserad praktik(pdf)

En guide för ledningen i vården och omsorgen om hur man kan skapa en grund för evidensbaserad praktik.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Behov av stöd vid implementering av nationellt kunskapsstöd(pdf)

Rapporten beskriver vilket stöd första linjens chefer inom socialtjänsten upplever att de behöver vid implementering av kunskapsstöd.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Bra måltider i äldreomsorgen(pdf)

Kunskapsstödet innehåller råd om bra mat i äldreomsorgen och lyfter fram viktiga aspekter kring mat för äldre.

Utgiven av: Livsmedelsverket
Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning(pdf)

Kunskapsstödet handlar till största del om hur de personer som får stöd, service eller omsorg kan bli delaktiga och få inflytande över insatsernas genomförande.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Digitala tjänster inom socialtjänst och hemsjukvård

Rapporten redovisar resultatet av ett uppdrag om digitala tjänster och digital välfärdsteknik inom socialtjänst och den kommunala hemsjukvården.

Utgiven av: Myndigheten för delaktighet, MFD
Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig(pdf)

Handboken för vårdgivare, chefer och personal ges en samlad beskrivning av lagstiftning, föreskrifter och andra regler som gäller patientens ställning och rätten till information, delaktighet och kontinuitet.

Utgiven av: Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter