Utbildningar

Här hittar du webbaserade utbildningar relaterade till temat Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen. Utbildningarna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området.
Bra att veta om hjälpmedel för vård- och omsorgspersonal

Webbutbildningen Bra att veta om hjälpmedel för vård- och omsorgspersonal riktar sig till dig som arbetar i vården och omsorgen och kommer i kontakt med hjälpmedel, även om du inte själv är förskrivare. Utbildningen är uppdelad två delar; dels en allmän del om hjälpmedel och dels fyra situationer att reflektera över.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Demens ABC

Demens ABC är Svenskt demenscentrums webbutbildning baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Utgiven av: Svenskt Demenscentrum
Demens ABC plus

Demens ABC plus är samlingsnamnet för sex webbutbildningar. Utbildningarna vänder sig till olika målgrupper: Biståndshandläggare, Anhöriga, Hemtjänst, Primärvård, Särskilt boende, Sjukhus. De syftar bland annat till att sprida kunskap.

Utgiven av: Svenskt Demenscentrum
Ett fall för teamet – en utbildning om att förebygga fallolyckor

Ett fall för teamet är en webbutbildning om att förebygga fallolyckor. Den riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård och social omsorg.

Utgiven av: Socialstyrelsen
IBIC – Individens behov i centrum – webbintroduktion

Webbintroduktionen syftar till att ge dig en överblick av vad IBIC är och de olika delarna som ingår i arbetssättet. Den vänder sig till verksamheter som arbetar med personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Utgiven av: Socialstyrelsen
Jobba säkert med läkemedel

Webbutbildningen Jobba säkert med läkemedel ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen. Den riktar sig till omvårdnadspersonal.

Utgiven av: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
SIP för vuxna – webbutbildning om samordnad individuell plan

Webbutbildning SIP för vuxna syftar till att öka kunskapen om brukarens och dennes anhörigas rättigheter och möjligheter med en samordnad individuell plan, SIP.

Utgiven av: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Utbildningar om bemötande

Socialstyrelsen har samlat alla sina bemötandeutbildningar i sin utbildningsportal. Exempelvis: ​Att möta personer med adhd i socialtjänsten, Att synliggöra normer i socialtjänsten - med ett hbtq-perspektiv, och Bemötande i vården.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Webbutbildning för vård av äldre med diabetes

Webbutbildning för vård av äldre med diabetes ger omvårdnadspersonal i kommunal omsorg, hemsjukvård och vårdboende möjlighet att öka sin kompetens om äldre med diabetes.

Utgiven av: Det nationella programrådet för diabetes, SKR
Webbutbildning om demens på olika språk

Migrationsskolan i Region Skåne har tagit fram en webbutbildning om demens på flera olika språk. Den syftar till att öka kunskapen om demenssjukdomar. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med personer med demenssjukdom, anhöriga och andra som är intresserade.

Utgiven av: Region Skåne

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter