Information till vårdtagare, anhöriga och allmänhet

Personer som tillhör en eller flera riskgrupper och anhöriga bör få information om negativa hälsoeffekter av värmebölja, hur de kan förebyggas och symtom och tecken att vara vaksam på.

Det kan vara svårt att nå fram med budskap om negativa hälsoeffekter. Värme ses ofta som något som i huvudsak är positivt och detta kan, i kombination med bristande kunskaper om hälsoeffekter, medföra att målgrupper kanske trivialiserar eller inte tar till sig problembilden.

Sårbara personer uppfattar inte alltid sig själva som vare sig gamla eller i behov av extra stöd på grund av hög värme. Vid en värmebölja kan äldre personer och andra särskilt sårbara personer behöva mer stöd och tillsyn än vanligt. Det kan vara bra att ta extra kontakt med personer som tillbringar mycket tid ensamma.

En stor andel av individerna i riskgrupperna befinner sig utanför vårdkedjan och står inte i kontakt med vården eller socialtjänstens omsorg, även många äldre personer. För att nå dem bör särskilda åtgärder och informationskanaler identifieras. Kommunikationsinsatser som bland annat riktar sig till allmänheten finns beskrivna i Folkhälsomyndighetens vägledning Att hantera hälsoeffekter av värmeböljor.

​Råd vid värmeböljor – till dig, dina vänner och anhöriga

Folkhälsomyndighetens råd vid värmeböljor till dig som tillhör en riskgrupp och dina anhöriga. Publikationen finns även på engelska.

Råd vid värmeböljor - till dig, dina vänner och anhöriga - Folkhälsomyndigheten

Till dig som kommunicerar till allmänheten om sommarens utmaningar – MSB (pdf)

En varm och torr sommar kan föra med sig ökad risk för värmeböljor, skogsbränder, torka och vattenbrist. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har sammanställt ett kommunikationsunderlag från flera aktörer och vänder sig till dig som kommunicerar till allmänheten om sommarens utmaningar.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

folkhalsomyndigheten.se/varmebolja Folkhälsomyndigheten.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.