Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Värmebölja – att förebygga och hantera dess effekter. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
Att hantera hälsoeffekter av värmeböljor – vägledning till handlingsplaner

Vägledningen är tänkt att ge stöd och rekommendationer till arbetet med att utveckla handlingsplaner för att förebygga och hantera negativa hälsoeffekter av värmeböljor. Vägledningen ger exempel på hur man kan arbeta för att ta fram handlingsplaner och lyfter fram viktiga aspekter att tänka på.

Utgiven av: Folkhälsomyndigheten
Hantera värmeböljor – information om risker och praktiska råd till personal inom vård och omsorg

Broschyren vänder sig till personal inom vård- och omsorg. Skriften berättar om hur värme påverkar kroppen, om riskläkemedel samt hur vårdpersonal kan bidra till att förebygga ohälsa och sjukdom till följd av värme.

Utgiven av: Folkhälsomyndigheten
Krisberedskap i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2018(pdf)

Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården har en viktig roll i det svenska samhällets krisberedskap. Rapporten visar bland annat att kommunerna har påbörjat arbetet med att utveckla krisberedskapen men att krishanteringsprocessen behöver utvecklas ytterligare.

Utgiven av: Socialstyrelsen
När det blir för varmt – råd till dig, dina vänner och anhöriga vid värmebölja

Broschyren berättar om hur värme påverkar kroppen och ger enkla råd till riskgrupperna och deras anhöriga om hur de kan förebygga hälsoeffekter vid en värmebölja.

Utgiven av: Folkhälsomyndigheten.
Planera vård och omsorg inför värmeböljor

Med ett förändrat klimat får vi räkna med både en stigande medeltemperatur och att värmeböljor blir vanligare. Genom att förbereda vård- och omsorgsverksamheter inför sommarvärmen så går det att minska ohälsa och dödlighet orsakad av värmeböljor. Detta råd vänder sig till chefer och arbetsledare inom vård och omsorg. Publikationen finns även på engelska.

Utgiven av: Folkhälsomyndigheten.
Råd vid värmeböljor – särskilda råd till läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad personal

Höga temperaturer kan vara farligt för alla, men särskilt sårbara är riskgrupperna äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn och gravida samt personer som tar viss medicin. Informationsbladet vänder sig till läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad personal inom vård- och omsorg. Publikationen finns även på engelska.

Utgiven av: Folkhälsomyndigheten
Råd vid värmeböljor – till dig, dina vänner och anhöriga

Höga temperaturer kan vara farligt för alla, men särskilt sårbara är riskgrupperna äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn och gravida samt personer som tar viss medicin. Informationsbladet vänder sig till riskgrupper och anhöriga. Publikationen finns även på engelska.

Utgiven av: Folkhälsomyndigheten.
Råd vid värmeböljor – till personal inom vård och omsorg

Höga temperaturer kan vara farligt för alla, men särskilt sårbara är riskgrupperna äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn och gravida samt personer som tar viss medicin. Informationsbladet vänder sig till personal inom vård- och omsorg. Publikationen finns även på engelska.

Utgiven av: Folkhälsomyndigheten
Öppna jämförelser 2019 Krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård(pdf)

Värmeböljan sommaren 2018 satte krisberedskapen på prov. Resultaten från öppna jämförelser visar att andelen kommuner som har en beredskapsplan för höga temperaturer i LSS-boenden för barn har ökat från 38 procent till 70 procent under de senaste tre åren. En liknande ökning har skett när det gäller LSS-boenden för vuxna.

Utgiven av: Socialstyrelsen.
Öppna jämförelser av krisberedskap inom socialtjänsten

Jämför resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området krisberedskap inom socialtjänsten. Resultaten är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner och stadsdelar i Stockholm och Göteborg.

Utgiven av: Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter