Planera vård och omsorg inför värmeböljor – för verksamhetsansvarig

Genom att förbereda verksamheten inför en värmebölja kan hälsoeffekter och dödsfall orsakade av värmen minska eller elimineras. Informera, identifiera extra känsliga vårdtagare och planera så att varningar om värmebölja når ut till berörd personal och att de vet hur de ska agera.

En larmkedja kan upprättas och övas in i förväg för att säkerställa att värmevarningen kommer vårdpersonalen till del utan fördröjning. Information bör gå ut brett i verksamheten så att även exempelvis kommunikatörer och IT-ansvariga kan testa underlag och rutiner för sina insatser.

Informera

 • Informera all personal om beredskap inför värmebölja exempelvis på en arbetsplatsträff. Personalen bör ta del av relevant material och genomgå en kortare utbildning inför sommaren. Tänk på att även informera sommarpersonal.
 • Råden ska snabbt kunna tas fram vid värmebölja.
 • Poängtera för personalen vilka negativa hälsoeffekter hög värme kan ha på äldre personer och andra riskgrupper.
 • Diskutera med de anställda hur just ni kan förbereda er på värmeböljor.
 • Hur kan information lämnas till vårdtagare och anhöriga? Både muntlig och skriftlig information kan vara lämplig. Använd gärna informationsbroschyr och filmer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram till personer som tillhör riskgrupper, anhöriga och allmänhet.

Informationsbroschyren Råd vid värmeböljor – till dig, dina vänner och anhöriga hos Folkhälsomyndigheten

Identifiera

 • Identifiera vilka personer som kan vara extra känsliga för värme och vidta eventuella åtgärder. Läs mer om riskgrupper under rubriken Symtom och riskgrupper.
 • Erbjud extra rådgivning för personen och anhöriga i samband med planerade besök och vårdinsatser.

Planera

 • Se till att det finns ansvarig personal för att ta emot larm om värmebölja – även på helger och särskilt under semestertid.
 • Se till att personalen vet var aktuell information finns och hur den ska spridas.
 • Ha beredskap för att omprioritera insatser. Lägg fokus på omvårdnad istället för mindre akuta serviceinsatser som tvätt och städ.
 • Ha även koll på hur personalen verkar må av värmen och den eventuellt ökade arbetsbördan. Kalla in extrapersonal, vid behov och om möjligt.

För boenden

 • Om det inte går att hålla normal rumstemperatur på hela boendet, se till att det åtminstone finns en lokal på varje enhet/avdelning som har en temperatur under 25° C där personer som är mest känsliga för värme kan vistas under den varmaste tiden på dygnet.
 • Det bör finnas en termometer i varje rum där någon bor samt i allmänna utrymmen. Om temperaturen är över 25 grader hos en boende – erbjud om möjligt en svalare plats.
 • Sänk temperaturen genom portabelt kylaggregat. 
 • Använd markiser, solskärmar, persienner och anpassad ventilation och vädring. Överväg att installera kylsystem och luftkonditionering där sårbara grupper bor och vistas. På grund av smittrisken bör fläktar undvikas i gemensamma utrymmen.
 • Flera flera svala utrymmen underlättar för boende och personal att hålla avstånd.

För hemtjänst

 • Diskutera tillsammans med personalen om det finns bostäder som är särskilt utsatta för värme, det kan exempelvis vara lägenheter som ligger högst upp eller längst ner.
 • Sänk temperaturen genom portabelt kylaggregat. 
 • Använd markiser, solskärmar, persienner och anpassad ventilation och vädring. Överväg att installera kylsystem och luftkonditionering där sårbara grupper bor och vistas. På grund av smittrisken bör fläktar undvikas i gemensamma utrymmen.
 • Personer som bor i extra varma bostäder kan behöva tätare besök eller annan ändring av vårdrutinen.
 • Rekommendera inomhustermometer till alla personer.
 • Lämna information till personer som tillhör en eller flera riskgrupper och anhöriga.

Information till vårdtagare, anhöriga och allmänhet.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Att hantera hälsoeffekter vid värmeböljor. Folkhälsomyndigheten.
folkhalsomyndigheten.se/varmebolja Folkhälsomyndigheten.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter