Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Barn som anhöriga. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
Alla barn ska få möjlighet till hälsa och utveckling(pdf)

I foldern finns flera intressanta exempel på rutiner och insatser till barn som anhöriga. Tanken är att materialet ska inspirera till delaktighet i att alla barn ska få möjlighet till hälsa, personlig utveckling, utbildning och social delaktighet.

Utgiven av: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka
Anmäla oro för barn – Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Stöd, handböcker och annat material hittas här för anmälningsskyldiga och andra anmälare vid kännedom eller misstanke om att barn far illa.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Att samtala med barn – om sexuella övergrepp och människohandel(pdf)

Alla som i sin profession samtalar med barn kan komma att samtala om sexuella övergrepp och människohandel eller annan exploatering. Därför behöver man ha beredskap och vara förberedd för att hantera frågan när och om den blir aktuell.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Att växa upp med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk sjukdom – hur ser livet ut som ung vuxen?(pdf)

Kartläggning av hälsa och social situation hos unga vuxna vars föräldrar vårdats på sjukhus på grund av missbruk eller psykisk sjukdom under barndomen. Rapport 4 från projektet ”Barn som anhöriga”.

Utgiven av: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.
Barn och anhöriga som tolkar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård(pdf)

Kartläggning i vilken utsträckning barn och andra anhöriga används för att kommunicera med patienter och brukare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Resultaten visar att samtliga undersökta verksamheter använder minderåriga barn och andra anhöriga istället för tolk i vissa situationer.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Barn och unga i familjer med missbruk – Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer(pdf)

Vägledningen vänder sig till såväl socialtjänsten som andra aktörer, som möter barn och unga i familjer med missbruk.

Utgiven av: Socialstyrelsen.
Barn och unga som begår brott – Handbok för socialtjänsten(pdf)

Handboken Barn och unga som begår brott beskriver de regelverk som är aktuella i socialtjänstens arbete när barn och unga begår brott eller har ett normbrytande beteende. Till handboken hör även ett kunskapsstöd för risk- och skyddsbedömningar.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Barn som anhöriga – hur går det i skolan?(pdf)

Kartläggning av hur det går i skolan för barn som berörs av allvarliga svårigheter hos förälder eller annan vuxen i familjen. Rapport 2 från projektet ”Barn som anhöriga”.

Utgiven av: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.
Barn som anhöriga – Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter, eller avlider(pdf)

Sammanfattning av kunskapsläget om stöd till barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa, allvarlig kroppslig sjukdom eller skada, där våld förekommer eller då en förälder avlider.

Utgiven av: Socialstyrelsen.
Barn som anhöriga till patienter i vården – hur många är de?(pdf)

Kartläggning av hur många barn som anhöriga som berörs av allvarliga svårigheter hos förälder eller annan vuxen i familjen. Rapport 1 från projektet ”Barn som anhöriga”.

Utgiven av: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter