Information för ensamkommande barn och unga

Här finns samlat olika typer av material och länkar till webbplatser med information som riktar sig till nyanlända eller ensamkommande barn och unga. Du som möter dem i ditt arbete kan använda materialet tillsammans med dem, eller tipsa dem om var de kan hitta olika typer av information.

Filmerna Vad händer nu?

Filmerna Vad händer nu? vänder sig till ensamkommande barn under 18 år. Det finns en version för boende på HVB och en för boende i familjehem. Filmerna ger en överblick över vad som kommer att hända under deras första tid i Sverige, vilka personer eller myndigheter de kommer att möta och vissa av deras rättigheter. De finns på svenska och elva andra språk. 

Handledning för HVB och socialtjänst

För dig som ska visa filmen finns en handledning som beskriver hur och när du kan använda filmen och vad du kan tänka på när du samtalar med barn om filmen.

Handledning för personal på HVB (pdf)

Handledning för personal inom socialtjänsten (pdf)

Informationsskrift för familjehem

För familjehem finns en informationsskrift kopplad till filmen. Skriften ger mer kunskap om bemötande, delar av asylprocessen och användningen av filmen.

Informationsskrift för familjehem (pdf)

Vad händer nu? – för ensamkommande barn på HVB

Filmen finns även på följande språk:

Vad händer nu? – för ensamkommande barn i familjehem

Filmen finns även på följande språk:

Flerspråkig information om psykisk ohälsa

Flerspråkig information om psykisk ohälsa, Fipoh, har information om psykisk ohälsa på arabiska, dari och somaliska, och på svenska som är lätt att förstå. Fipoh vänder sig framför allt till barn och unga med erfarenheter av migration. 

Fipohs Youtube-kanal med filmer om psykisk ohälsa på olika språk

 

Barnäktenskap – det här gäller i Sverige

Socialstyrelsen har tagit fram information för barn och unga om Sveriges lagar och regler kring giftermål, och om barns rätt att vara barn. Materialet finns på flera språk:

Om sex, hälsa och relationer

Youmo.se är en webbplats som handlar om relationer, sex, hälsa och jämställdhet för barn och unga från 13 år och uppåt. Informationen finns på arabiska, engelska, dari, somaliska, svenska och tigrinja. Innehållet kommer från webbplatsen umo.se om sex och relationer för unga, som drivs av regionerna.

Att besöka en ungdomsmottagning – filmer

På Youmo.se finns filmer om att besöka en ungdomsmottagning och olika saker mottagningen kan vara till hjälp med. Att ha jättemycket mensvärk, fundera över sin könsidentitet, hur man ska våga berätta om hur dåligt man mår och frågor kring sex och relationer är några exempel som tas upp. Filmerna finns på svenska, engelska, tigrinska, somaliska, dari och arabiska.

Filmer för ensamkommande som mår dåligt

Barnombudsmannen, Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention, Mind och Rädda Barnen har tagit fram två informationsfilmer till ensamkommande barn och unga som mår psykiskt dåligt. Den ena filmen vänder sig direkt till de som mår dåligt, och den andra till de som känner någon som mår dåligt.

Information om Sverige

Information om Sverige är regionernas webbplats för den som är asylsökande, som nyligen har fått uppehållstillstånd eller har kommit hit utan sina föräldrar. Webbplatsen innehåller information för personer i dessa situationer och ska ge dem ökade möjligheter att själva kunna påverka sin situation i Sverige.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter