Handbok för arbetet med ensamkommande barn och unga

Handboken vänder sig till dig som arbetar i socialtjänsten med ensamkommande barn som kommer till Sverige som asylsökande eller som kvotflyktingar.

Handläggningen i socialtjänsten sker på i princip samma sätt oavsett om det är ett ensamkommande barn eller ett annat barn som är i behov av insatser. Men socialtjänsten behöver ta hänsyn till den särskilda situation som ensamkommande barn befinner sig i. Till exempel påverkas handläggningen av regler som har att göra med asylprocessen, som att ett asylsökande barn som fyller eller registreras som 18 år betraktas som vuxen och att ansvaret för den unge och boende då går över till Migrationsverket.

Beskriver ansvar och regelverk

Handboken beskriver socialnämndens och andra viktiga aktörers ansvar för ensamkommande barn utifrån gällande regelverk, liksom barnens rättigheter. Den tar också upp det ansvar som socialnämnden kan ha för ett barn som fyller eller registreras som 18 år.

Den senaste versionen av handboken kom i februari 2020. Den har uppdaterats utifrån att flera av de lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen som berör socialtjänstens arbete med ensamkommande barn har upphävts, ersatts eller ändrats på andra sätt. Det har också kommit nya rättsfall och beslut från bland annat Justitieombudsmannen, JO.

Som bilaga till handboken finns ett presentationsmaterial som särskilt fokuserar på de nya delarna.

Kompletterar Socialstyrelsens andra handböcker

Handboken för ensamkommande barn och unga är ett komplement till Socialstyrelsens övriga handböcker för socialtjänsten som rör barn och unga, och ska användas tillsammans med dem.

Maria Stensson, jurist på Socialstyrelsen, berättar om handbokens upplägg och innehåll:

Ensamkommande barn och unga – handbok för socialtjänsten

Ladda ner eller beställ handboken hos Socialstyrelsen. Sök på "ensamkommande barn och unga" i sökrutan för publikationer.

Fler handböcker för socialtjänsten

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter