Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Ensamkommande barn och unga. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
Allt fler offer för människohandel identifieras

262 personer identifierades som offer eller potentiella offer för människohandel i Sverige under 2018. Här presenteras statistik över människohandel gällande vuxna och barn.

Utgiven av: Nationellt metodstödsteam – Jämställdhetsmyndigheten med flera
Analys av situationen i socialtjänsten – Läget under hösten 2015 och början av 2016(pdf)

Denna rapport beskriver arbetet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård med fokus på ensamkommande barn.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Analys av situationen i socialtjänsten – Läget under hösten 2016 – delrapport 2(pdf)

Delrapport två har i första hand utgått från socialtjänstens perspektiv i arbetet med ensamkommande barn, men bilden har kompletterats med en fokusgrupp med ensamkommande barn.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Analys av situationen i socialtjänsten våren 2017 – Fokus på ensamkommande flickor, yngre barn, nätverksplaceringar samt suicidrisk – delrapport 3(pdf)

Den sista delrapporten angående situationen i socialtjänsten utifrån flyktingsituationen. Analysen fokuserar på ensamkommande flickor samt yngre barn (0-12 år) och tar även upp självmordsrisk bland asylsökande ensamkommande barn.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Att lyssna på barn i familjehem – en modell för nationell uppföljning av barn i familjehem(pdf)

Att lyssna på barn i familjehem beskriver hur en modell för att lyssna på barn i familjehem har tagits fram och prövats samt resultatet av prövningen.

Utgiven av: Socialstyrelsen och Barnombudsmannen
Att samtala genom tolk

När man behöver använda en tolk för att kommunicera kräver det lite extra av dig som samtalspart. Foldern vänder sig till både profession och brukare, finns på flera språk.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Att samtala med barn – om sexuella övergrepp och människohandel(pdf)

Alla som i sin profession samtalar med barn kan komma att samtala om sexuella övergrepp och människohandel eller annan exploatering. Därför behöver man ha beredskap och vara förberedd för att hantera frågan när och om den blir aktuell.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Att samverka kring ensamkommande barn som försvinner

En samverkansplan med konkreta arbetssätt, rutiner och checklistor för aktörer som träffar ensamkommande barn i sina verksamheter.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Att öka förutsättningar för egen försörjning – Unga vuxna i verksamheten ekonomiskt bistånd(pdf)

Ett kunskapsstöd för arbetet med att stötta unga vuxna som har försörjningsstöd till att nå egen försörjning. Kunskapsstödet vänder sig till socialsekreterare och chefer inom socialtjänstens verksamhet med ekonomiskt bistånd och tar bland annat upp målgruppens förutsättningar, olika typer av insatser och socialtjänstens och andra aktörers uppdrag.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Barn i internationell människohandel och exploatering – vägledning för socialtjänsten(pdf)

Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering. Vägledningen syftar till att ge stöd i det arbetet och vänder sig primärt till socialsekreterare, arbetsledare och beslutsfattare inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Utgiven av: Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter