Samverkan kring barn och unga

För barn och unga som har funktionsnedsättning, lider av psykisk ohälsa eller som far illa krävs rätt stöd så tidigt som möjligt. Därför behöver hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan samverka. Detta tema ger en samlad bild av olika aktörers uppdrag och ansvar, och är tänkt att ge inspiration och öka kunskapen om samverkan.