Förebygga skolfrånvaro

Långvarig eller ofta återkommande frånvaro innebär att barn inte får den utbildning som de har rätt till, vilket kan leda till stora svårigheter i livet. Problematisk skolfrånvaro är en riskfaktor som flera verksamheter bör uppmärksamma tillsammans.

Skälen till frånvaro kan finnas i skolsituationen, i hemmiljön eller i utmaningar i den unges livssituation. Socialtjänsten behöver komma in tidigare, innan en orosanmälan görs.

Filmad föreläsning om att förebygga skolfrånvaro

I den här filmen berättar forskaren och författaren Malin Gren Landell om olika sätt att samverka för ökad skolnärvaro.

Syntolkad version av Att förebygga skolfrånvaro – föreläsning med Malin Gren Landell

Starta och arbeta med skolsociala team

Skolsociala team kan genom samverkan mellan skola och socialtjänst bidra till trygghet, ökad närvaro och att elever med en ogynnsam utveckling får stöd i ett tidigt skede. 

Samverkan i skolsociala team

En fungerande skolgång, där eleverna lär, utvecklas och mår bra, är en viktig skyddsfaktor. Det innebär att en fullständig grundskoleutbildning ökar chanserna till vidare studier, deltagande i yrkes- och samhällsliv, god hälsa och välbefinnande genom livet.

Skolsociala team är ett sätt för skolan och socialtjänsten att arbeta tillsammans för att stärka förutsättningarna för elever att uppnå målen med utbildningen, skapa en lugn och trygg skolmiljö, öka elevers närvaro i skolan och ge stöd för att bryta en ogynnsam utveckling.

Teamen har ett tvärprofessionellt arbetssätt där socialtjänsten kan bistå med förebyggande och tillitsskapande arbete i skolmiljön. Skolsociala team kan till exempel erbjuda stödinsatser till barn och vårdnadshavare och underlätta kommunikation och samarbete mellan vårdnadshavare och övriga aktörer som finns runt den enskilda eleven som till exempel hälso- och sjukvård och fritidssektor.

Webbinarium om att starta och arbeta med skolsociala team

Webbinarium om samverkan för att förebygga skolfrånvaro hos barn och unga – fokus på uppföljning

Webbinariet handlar om hur uppföljning av tvärprofessionellt samverkansarbete kan bidra till att öka närvaron i skolan.

Läs om exempel på att förebygga skolfrånvaro:

Statsbidrag för personalkostnader för skolsociala team

Det finns statsbidrag som kan användas till personalkostnader i skolsociala team i grundskolan eller gymnasieskolan.

Statsbidrag för personalkostnader för skolsociala team 2024 – Skolverket

Statsbidrag för personalkostnader för skolsociala team 2024 – Socialstyrelsen

Gemensamt uppdrag om stöd, kartläggning och uppföljning av skolsociala team

Skolverket och Socialstyrelsen har fram till oktober 2025 ett gemensamt uppdrag att stödja skolhuvudmän och socialtjänst i att inrätta, organisera och följa upp de skolsociala teamens arbete. I uppdraget ingår också att kartlägga bland annat förekomsten av skolsociala team och att följa upp organisering och samverkan, förekomst, åtgärder och resultat i arbetet med skolsociala team.

Uppdrag om stöd, kartläggning och uppföljning av skolsociala team – Skolverket

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.