Brottsförebyggande i socialt utsatta områden

Några av utvecklingsarbetena inom TSI ingår i en särskild satsning på brottsförebyggande arbete. Det handlar om insatser dels för riskgrupper bland barn och unga i socialt utsatta områden, dels för barn och unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Inom dessa utvecklingsarbeten arbetar man, precis som i övriga utvecklingsarbeten, tvärprofessionellt mellan skola, socialtjänst, och hälso- och sjukvård. Men här är även Polisen involverad.

Tanken med arbetena är bland annat att uppmärksamma riskbeteenden för att förebygga kriminalitet, normbrytande beteende och brottsutsatthet bland barn och unga.

Filmade föreläsningar om brottsförebyggande arbete

Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete, om brottsförebyggande arbete berättar utifrån temat Kampen för att bli Någon – vägar genom brottslighet och gäng.

Syntolkad version av Kampen för att bli Någon – vägar genom brottslighet och gäng, föreläsning med Torbjörn Forkby

Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi, berättar om risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende hos unga.

Syntolkad version av Risk och skyddsfaktorer bland unga – hur kan vi använda teori och forskning i praktiken?

Läs om exempel på brottsförebyggande arbete i socialt utsatta områden:

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.