Studiehandledning

Som en del i utbildningspaketet om att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning finns en studiehandledning. Den ger en överblick över utbildningspaketet och förslag på hur en utbildning kan läggas upp.

Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningspaket om att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning. En del i paketet är en studiehandledning som ger en samlad bild över utbildningspaketet och en ram för planering av en utbildning.

Studiehandledningen vänder sig till dig som ska utbilda andra, till exempel dina kollegor, eller leda en diskussion på din arbetsplats. Du kan se den som förslag på vad du kan ta med i din utbildning, som informationskälla, inspiration eller som instruktioner.

Studiehandledningen är främst tänkt att användas i kombination med andra former för utbildning, reflektion och diskussion på arbetsplatsen. Alla produkter som ingår i utbildningspaketet kompletterar och förstärker varandra, använd dem gärna tillsammans.

Målet är att utbildningsmaterialet ska användas för att höja kunskapen om situationen för föräldrar till barn med funktionsnedsättning och att rätt stöd ges vid rätt tillfälle.

Studiehandledningens innehåll

Studiehandledningen innehåller:

  • en beskrivning av allt material i utbildningspaketet
  • en översikt över hur en utbildning eller en diskussion kan genomföras med praktisk information
  • förslag på hur personal inom BHV kan arbeta med de olika produkterna
  • diskussionsfrågor.

Tanken är att utbildningen ska fånga upp de kunskaper som deltagarna redan har, öka deras kunskap och stimulera till reflektion. Reflektionen befäster kunskapen på ett effektivt sätt och sätter nyvunnen kunskap i relation till den egna situationen och egna tankar om ämnet.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter