Hygien och smittskydd

Nära kontakt med andra människor kan innebära en risk för att smittsamma sjukdomar sprids. Som personlig assistent kommer du ofta att ha närkontakt med både assistansanvändare och andra i hushållet. Därför är det viktigt att du känner till hur du kan förebygga smittspridning.

Det är inte bara inom vården som det förekommer nära kontakt med personer som kan innebära risk för överföring av smitta. Det förekommer även vid vissa moment där en assistent ger omvårdnad i nära situationer. Det är viktigt att all personal som vistas i vård- eller omsorgsmiljö utför sitt arbete på ett sätt som förebygger risk för smittspridning. Att förebygga uppkomst av infektioner och smittspridning är en grundförutsättning för god kvalitet i alla former av vård eller omsorg.

Som personlig assistent kan du komma nära både assistansanvändare och andra i hushållet. Eftersom det sällan är möjligt att hålla avstånd till assistansanvändaren är det viktigt att du har kunskap om hur du kan förebygga smittspridning.

Vård och omsorg behöver följa det som kallas basala hygienrutiner och även de rutiner som finns för att förhindra dropp- och kontaktsmitta. Den erfarenhet som nu finns för covid-19 visar hur viktigt det är att följa dessa rutiner. Reglerna som finns i Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien gäller inte för personliga assistenter som arbetar i den enskildes hem, men inget hindrar att man använder de delar som är relevanta. 

Assistans kan utföras på olika sätt, men det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljö, utbildning och utrustning. Vem som är arbetsgivare kan variera Den enskilde kan välja att vara arbetsgivare för sina personliga assistenter, välja kommunen eller välja en annan organisation som assistansanordnare. Den som är arbetsgivare för assistenterna har ansvar för att anställda kan arbeta säkert. I det ansvaret ingår till exempel att du som assistent har rätt utbildning och tillgång till lämpligt skydd.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:

Källor:

Information om covid-19 till personal inom socialtjänst Socialstyrelsen, 2021-12-08

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.