Samtal om våld mot barn med funktionsnedsättning

Alla samtal med barn inom vård och omsorg kan komma att handla om våld. Det är därför viktigt att alla som möter barn är förberedda på att kunna prata om våld.

I samtal som handlar om våld är det särskilt viktigt att professionella i socialtjänsten, hälso- och sjukvården eller tandvården skapar en förtroendefull relation med barnet och den vuxna, till exempel en vårdnadshavare.

Samtal med barn och föräldrar

Samtal med barn behövs för att man ska kunna ta del av deras erfarenheter och upplevelser. Barn är unika utifrån sina alldeles egna förmågor och erfarenheter, upplevelser och levnadsvillkor. Mot den bakgrunden är det viktigt att inför samtalet skapa sig en kunskap om och förståelse för det enskilda barnet.

Samtal med barn och föräldrar

Samtal med barn som har funktionsnedsättningar

Att professionella har kunskap om barnets funktionsnedsättning kan vara en del av ett gott bemötande. Ett barn med funktionsnedsättning kan ha särskilda behov att ta hänsyn till inför och under ett samtal.

Samtal med barn som har funktionsnedsättningar

Samtal med barn och föräldrar om våld

Barnet, vårdnadshavaren eller annan vuxen kan helt oväntat berätta om våld, i samband med att man samtalar om något helt annat. Det gäller därför att ha beredskap för det.

Samtal med barn och föräldrar om våld

Affisch – Samtal om våld med barn som har funktionsnedsättningar – att tänka på – Socialstyrelsen (pdf)

Alla samtal med barn inom vård och omsorg kan komma att handla om våld, därför behöver alla som möter barn vara förberedda på det. Samtal med barn som har funktionsnedsättning kräver ofta mer förberedelser och mer tid.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.