Presentations- och reflektionsmaterial

Att synliggöra och diskutera frågan om våld mot barn med funktionsnedsättning kan vara en del i verksamhetens utvecklingsarbete. Här presenterar vi ett material till stöd i det arbetet.

Barn med funktionsnedsättning löper en högre risk än andra barn att utsättas för våld. Socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården kan göra viktiga insatser genom att upptäcka barn som far illa eller riskerar att fara illa och ge det stöd och den hjälp barnet behöver. Alla samtal med barn inom vård och omsorg kan komma att handla om våld, därför behöver alla som möter barn vara förberedda på det.

Här presenterar vi ett material som din verksamhet kan använda för att synliggöra och diskutera frågan om våld mot barn med funktionsnedsättning. Det är tänkt att fungera som ett underlag för verksamhetens eget utvecklingsarbete inom området.

Materialet ger en introduktion till området

Presentations- och reflektionsmaterialet ger en översiktlig bild av området våld mot barn med funktionsnedsättning. Materialet kan användas vid arbetsplatsträffar (APT), planeringsdagar eller som inslag i utbildning eller kompetensutveckling på arbetsplatsen. Det består av ett presentationsmaterial och en användarhandledning med talarstöd.

Presentationsmaterial i tre delar

Presentationsmaterialet är indelat i tre block. Det kan användas i sin helhet vid ett tillfälle eller delas upp blockvis.

  1. Om våldsutsattheten – omfattning, var barnet riskerar att utsättas för våld, riskfaktorer, tecken på våldsutsatthet och särskilt sårbara grupper.
  2. Samtal om våld med barn som har funktionsnedsättning.
  3. Reflektions- och diskussionsfrågor som stöd i utvecklingsarbetet. Ett nästa steg kan till exempel vara att ta fram ett förslag eller plan för hur frågan kan vara ett återkommande tema inom verksamheten.

Våld mot barn med funktionsnedsättning – presentations- och reflektionsmaterial – Socialstyrelsen

Användarhandledning med talarstöd

Användarhandledningen vänder sig till dig som ansvarar för att planera och leda utvecklingsarbete, till exempel om du är chef eller verksamhetsutvecklare. Användarhandledningen innehåller ett talarstöd för den som ska hålla i presentationen.

Användarhandledning och talarstöd för presentations- och reflektionsmaterial om våld mot barn med funktionsnedsättning – Socialstyrelsen

Affisch – Samtal om våld med barn som har funktionsnedsättningar – att tänka på – Socialstyrelsen (pdf)

Alla samtal med barn inom vård och omsorg kan komma att handla om våld, därför behöver alla som möter barn vara förberedda på det. Samtal med barn som har funktionsnedsättning kräver ofta mer förberedelser och mer tid.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:

Källor:

Socialstyrelsen. 2022

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter