Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Bedömningsinstrument vid missbruk och beroende. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
ASI-manualen – anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning(pdf)

ASI-manualen ger råd och anvisningar för professionella användare och utbildare i ASI-intervjun. ASI-manualen kan också användas i utbildningar om bedömningsmetoder.

Utgiven av: Socialstyrelsen, 2017.
Bedömningsinstrument inom behandling och forskning för missbruks- och beroendevård

En sammanställning av information om bedömningsinstrument med relevans för behandling och forskning inom missbruks- och beroendevården.

Utgiven av: Statens institutionsstyrelse, SiS, 2010.
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Riktlinjerna innehåller rekommendationer om bedömningsinstrument, medicinska test, läkemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial behandling, psykosociala stödinsatser, behandling vid samsjuklighet och behandling av ungdomar.

Utgiven av: Socialstyrelsen, 2019.
Pilotstudie om en satsning på ASI i Jönköpings län – slutrapport(pdf)

I rapporten beskrivs ett pilotprojekt där Socialstyrelsen i samarbete med Kommunal utveckling i Jönköpings län lät utforma ett stödpaket i arbetet med den strukturerade bedömningsmetoden Addiction Severity Index (ASI).

Utgiven av: Socialstyrelsen, 2020.
Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevård

Jämför resultaten av kommunernas och regionernas arbete inom området missbruks- och beroendevård. Resultaten är baserade på registerdata och på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner och stadsdelar i Stockholm och Göteborg.

Utgiven av: Socialstyrelsen, 2020.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter