Att uppmärksamma sex mot ersättning och sexuell exploatering

Barn och unga som utsätts för sexuell exploatering har inte sällan många olika kontakter med myndigheter. Det kan till exempel vara elevhälsan, missbruksvården, barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten, familjehem eller institutionsboenden. Trots det uppmärksammas inte alltid deras erfarenheter av sex mot ersättning och sexuella övergrepp.

Barn och unga som utsätts för sexuell exploatering är en mycket utsatt grupp. De mår generellt sett sämre än de som inte har denna erfarenhet.

Flera studier visar att det är mycket vanligt att barn och unga som har erfarenhet av sex mot ersättning även utsätts för andra sexuella övergrepp. Flickor är särskilt utsatta. Av de flickor som i studierna angett att de haft sex mot ersättning, hade 88 procent utsatts för något sexuellt övergrepp. Av pojkarna hade 36 procent av de som sålt sex utsatts för något sexuellt övergrepp.

Ett sätt att förebygga att barn och unga utsätts för sexuell exploatering är att tidigt fånga upp dem som utsätts för sexuella övergrepp och erbjuda dem skydd, stöd och rehabilitering. Även om en del barn berättar om sin utsatthet, berättar de oftast för en jämnårig vän snarare än en vuxen eller en stödkontakt. Det är därför viktigt att vuxna lär sig att känna igen tecken hos barn och unga som inte mår bra och som kan ha erfarenhet av övergrepp. 

Riskfaktorer för sexuell exploatering

Det finns vissa gemensamma riskfaktorer bland unga som blir exploaterade genom sex mot ersättning. Det visar forskning bland elever i årskurs 3 på gymnasiet. Dessa gemensamma drag gäller alla elever oavsett kön. Det är bland annat:

  • Tidigare utsatthet för sexuella övergrepp – 88 procent av flickorna och 36 procent av pojkarna som har erfarenhet av sex mot ersättning har även erfarenhet av sexuella övergrepp. 
  • Sämre relation till föräldrar – i vissa fall är hemsituationen så dålig att den unga har rymt hemifrån.
  • Ett mer riskfyllt leverne jämfört med andra unga.
  • Hbtqi-ungdomar. Studier visar att hbtqi-ungdomar har större erfarenhet av både sexuell exponering på internet och sex mot ersättning jämfört med andra ungdomar.
  • Unga med funktionsnedsättningar kan ha större risk att utnyttjas sexuellt. Det kan bero på att de har svårare att få kontakt med andra jämnåriga och i vissa fall större svårigheter med att tänka kritiskt.
  • Ensamkommande barn och unga – som ofta har en social problematik eller har upplevt traumatiska händelser eller övergrepp innan de kom till Sverige. De kan därför vara extra sårbara.
  • Unga på rymmen – unga som rymt hemifrån eller från institution kan ta emot ersättning som mat, logi, alkohol, droger och närhet i utbyte mot sex.

Varningstecken

Oro, sorgsenhet, undvikande av kontakt, många sms och mobilsamtal, mycket pengar och dyra kläder kan vara tecken på att en ung människa har sex mot ersättning. Men det behöver inte vara det.
 
Andra varningstecken kan vara att den unga tar sexuella risker och har stort behov av sexuell bekräftelse. Andra tecken kan vara att hen lever i ekonomisk utsatthet, har missbruksproblem eller är indragen i kriminell verksamhet. Den unga kan också ha fysiska tecken på att ha varit utsatt för våld.
 
Det är värt att tänka på att barn och unga som kommer till Sverige som ensamkommande kan vara utsatta för människohandel för sexuella ändamål.

Sexuella övergrepp och självskadebeteende

Forskning visar att sex mot ersättning kan vara en följd av tidigare sexuella övergrepp. I många fall har övergreppet lett till att unga har lurats eller tvingats in i situationer där de har blivit exploaterade genom sex mot ersättning. Det kan ibland vara ett självskadebeteende för att dämpa sin ångest.

Flera unga beskriver att de har haft självskadande sex för att kunna stå ut med negativa känslor och för att slippa ångest. De likställer detta med att till exempel skära sig. En del beskriver att de har sökt sig till kontakter som innebär sexuellt våld. I detta sammanhang är det viktigt att betona att det är den som ger ersättning för sex och begår de sexuella handlingarna som bär skulden för exploateringen och övergreppen.

Sex mot ersättning – utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och unga (pdf)

Det är viktigt att vuxna som möter barn och unga i sin yrkesutövning är medvetna om att erfarenhet av sex mot ersättning kan förekomma, känner igen signaler och har kunskap och kompetens att stödja och skydda barnet eller den unga. Utbildningsmaterialet har tagits fram av Socialstyrelsen och syftar till att stödja i detta. Ett annat syfte med utbildningsmaterialet är att presentera den senaste kunskapen inom området på ett lättillgängligt sätt.

Utbildningsmaterial om sexuella övergrepp

Allmänna barnhusets "Det gäller en av fyra" är ett utbildningsmaterial för socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola/förskola och ideell sektor. Fokus ligger på sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering, självskadebeteenden och utsatthet på nätet. Syftet är att genom ökad kunskap ge stöd i mötet med barn och unga. Materialet består av korta informationsfilmer med tillhörande diskussionsfrågor. Det finns även en handledning för skolpersonal med praktiska exempel och metoder.

Till dig som möter personer på flykt från Ukraina

Just nu är det många som flyr från invasionen i Ukraina. I samband med flyktingströmmar ökar risken för att personer utnyttjas för prostitution, människohandel och andra former av våld. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på ökad risk för exploatering. Hos Jämställdhetsmyndigheten finns samlad information till dig som yrkesverksam samt hänvisningar till material som du kan förmedla till de du möter som är på flykt från Ukraina.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Pearce, 2014. What's Going On’ to Safeguard Children and Young People from Child Sexual Exploitation: A Review of Local Safeguarding Children Boards’ Work to Protect Children from Sexual Exploitation. Child Abuse Review. Volume 23, Issue 3, May/June 2014; 159-170.
Svedin, C. G. et al. Unga sex och Internet – i en föränderlig värld. Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Linköpings universitet, 2015.
Svedin, C. G. et al. Unga, sex och internet efter #metoo: om ungdomars sexualitet och utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2020/2021. Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2021.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter