Vad är sex mot ersättning?

Begreppet sex mot ersättning har kommit att användas allt oftare för att vidga perspektiven kring situationer där ersättning lämnas eller utlovas för sex. Ersättning kan ges i form av pengar, presenter, alkohol, droger eller någonstans att bo. De flesta kontakter sker inte på gatan utan på internet.

Många barn och unga som har haft sex mot ersättning definierar sig inte som prostituerade. Att byta sex mot alkohol eller droger kan inom vissa grupper av ungdomar ha blivit normaliserat. Det kan vara en del av det sociala mönstret.

Digitala arenor

De flesta kontakter som tas inför sex mot ersättning sker inte på gatan. Det sker istället på internet via datorer och mobiltelefoner. Sex mot ersättning där unga är inblandade sker alltså i huvudsak utanför gatumiljön. Många ungdomar, framför allt hbtq-ungdomar, pekar på den fysiska tryggheten som digital kommunikation kan ge.

Vem har sex mot ersättning?

Det är vanligare att pojkar har erfarenhet av att få ersättning för sex än flickor. Det visar en forskningsstudie från 2014. I gymnasiets årskurs 3 hade 1,2 procent av pojkarna och 0,6 procent av flickorna tagit emot ersättning för sex. Bland de elever som upplevde att könsindelningen inte passade dem, hade 3,8 procent någon gång sålt sexuella tjänster.

Även om något fler pojkar och unga män har erfarenhet av sex mot ersättning jämfört med flickor och unga kvinnor är det främst flickor och unga kvinnor som socialtjänsten, ungdomsmottagningar och hälso- och sjukvården kommer i kontakt med. Personal som arbetar med barn och unga är ofta mer uppmärksamma på flickor med sexualiserat beteende eller erfarenhet av sexuella övergrepp.

Några grupper unga verkar löpa extra stor risk att hamna i sexuellt risktagande beteende. Dit hör unga transpersoner, hbtq-ungdomar, ensamkommande barn och unga, ungdomar med funktionsnedsättningar och ungdomar som rymt hemifrån eller från institutioner.

Vem köper sex?

Befolkningsstudier visar att ungefär 8 procent av befolkningen någon gång har betalat för sex. En studie visade att 7,5 procent av de tillfrågade männen någon gång i sitt liv hade gett ersättning för sex. Inga av de tillfrågade kvinnorna hade gjort det.

Det finns inga säkra siffror över hur många vuxna som köper sex av barn och unga. Enligt Brottsförebyggande rådets, Brå, statistik från 2014 misstänktes 18 män för köp av sexuell handling av barn under 18 år och 101 män för utnyttjande av barn för sexuell posering.

Podd om sex mot ersättning

Varför hamnar unga i den situationen att de säljer sex? Hur kan de få hjälp? Vilka signaler bör man ta fasta på och vilka frågor kan man ställa för att kunna stötta och hjälpa? Lyssna på avsnitt 63 av Socialstyrelsens podd På djupet.

Sex mot ersättning – webbutbildning om stöd och skydd till barn och unga

Webbutbildningen Sex mot ersättning har som målsättning att ge ökad kunskap och medvetenhet om sexuella risksituationer för barn och unga. Utbildningen från Socialstyrelsen vänder sig till dig som i ditt yrke kommer i kontakt med barn och unga som kan ha erfarenhet av sex mot ersättning.

Sex mot ersättning – utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och unga (pdf)

Utbildningsmaterialet fungerar som studiematerial och fördjupning till Socialstyrelsens webbutbildning Sex mot ersättning.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Material från Socialstyrelsen, 2018.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter