Vart kan du vända dig?

Om du arbetar i socialtjänsten eller hälso- och sjukvården kan du både behöva rådgöra med och remittera till experter när du möter barn och unga som har blivit sexuellt exploaterade eller utsatta.

Det finns olika aktörer både kommunala, regionkommunala, statliga och ideella som har expertkunskaper på området barn som har blivit sexuellt exploaterade eller utsatta. Dit kan du som yrkesverksam vända dig för att få stöd och råd i ditt arbete med utsatta barn och unga. Dit kan du även hänvisa de barn och unga som behöver ytterligare stöd.

Mikamottagningarna och KST

Mikamottagningarna har stor erfarenhet av samtal och stöd till både kvinnor, män och transpersoner som har erfarenhet av sex mot ersättning. De ger också konsultstöd till yrkesverksamma i socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Mottagningarna finns i Stockholm, Göteborg och Kompetenscentrum sexuella tjänster, KST, i Malmö. 

Mikamottagningen i Göteborg tar emot ungdomar utan åldersgränser. För unga personer samarbetar mottagningen i Göteborg alltid med myndighetsutövande socialtjänst.

KST i Malmö tar både emot personer som har erfarenhet av att ge och ta emot ersättning för sex från 15 års ålder.

Mikamottagningen i Stockholm tar emot personer som är 18 år eller äldre.

De som är under 18 år kan vända sig till Framtid Stockholm, Stödcentrum för unga brottsoffer.

KAST-mottagningar

KAST står för Köpare Av Sexuella Tjänster. Det är mottagningar som vänder sig till de som köper sexuella tjänster eller upplever att de har problem med porrsurfning eller liknande. KAST finns i Stockholm och Göteborg och erbjuder stödsamtal via telefon, e-post eller tidbokade besök. Även anhöriga kan höra av sig dit.

Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten, Jämy, har regeringens uppdrag att vara nationell samordnare i arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål.

Nationellt Metodstödsteam mot prostitution och människohandel, NMT, leds av Jämy och består av myndigheter som arbetar mot prostitution och alla former av människohandel. Där ingår bland andra Polismyndigheten, Mikamottagningarna i Stockholm och Göteborg, KST i Malmö, Åklagarmyndigheten och Migrationsverket.

Jämy driver även NMT:s stödtelefon för yrkesverksamma: 020-39 00 00.

Regionkoordinatorer

Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel finns i 7 regioner: Region Bergslagen, Mitt, Nord, Stockholm, Syd, Väst och Öst.

Regionkoordinatorerna fungerar som stöd till Jämställdhetsmyndighetens nationella uppdrag som gäller prostitution och människohandel för alla ändamål. De stödjer bland annat polisen och socialtjänsten i deras arbete mot prostitution och människohandel. De är en regional aktör med spetskompetens i dessa frågor.

BUP Elefanten

Närsjukvården i Östergötland har en specialiserad verksamhet vid BUP Elefanten i Linköping. Denna mottagning har det övergripande syftet att erbjuda behandling till barn och ungdomar under 18 år som har utsatts för sexuella övergrepp, fysisk misshandel eller som själva har begått sexuella övergrepp.

Verksamheten kommer i kontakt med barn som har utsatts för sexuell exploatering även på nätet och erbjuder olika former av behandlingar, bland annat traumafokuserad kognitiv beteendeterapi och familjeterapi.

Ungdomsmottagningar

Ungdomsmottagningar har ofta erfarenhet av att prata med ungdomar som har erfarenhet av sex mot ersättning. Som yrkesverksam kan du rådgöra med närmaste ungdomsmottagning.

Ungdomsmottagningen på nätet, www.umo.se, är ett annat alternativ för både yrkesverksamma och ungdomar.

RFSL Ungdom

RFSL Ungdom har stor kunskap om pojkar och män som har erfarenhet av sex mot ersättning. Kunskapen gäller också transpersoner, flickor och kvinnor som inte identifierar sig som heterosexuella, även om de har erfarenhet av sex mot ersättning med män.

Till dig som möter personer på flykt från Ukraina

Just nu är det många som flyr från invasionen i Ukraina. I samband med flyktingströmmar ökar risken för att personer utnyttjas för prostitution, människohandel och andra former av våld. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på ökad risk för exploatering. Hos Jämställdhetsmyndigheten finns samlad information till dig som yrkesverksam samt hänvisningar till material som du kan förmedla till de du möter som är på flykt från Ukraina.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Material från Socialstyrelsen, 2018.