Vart kan du vända dig?

Du som arbetar i socialtjänsten eller hälso- och sjukvården och möter barn och unga som har blivit sexuellt exploaterade eller utsatta, kan både behöva rådgöra med och remittera till experter.

Det finns både kommunala, regionkommunala, statliga och ideella aktörer som är speciellt inriktade på området barn som har blivit sexuellt exploaterade eller utsatta.

Mikamottagningarna och Evonhuset

Mikamottagningarna har stor erfarenhet av samtal och stöd till personer, oavsett kön och sexuell identitet, som har erfarenhet av sex mot ersättning. De ger också konsultstöd till yrkesverksamma inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Även anhörig, partner eller vän som känner oro för någon kan vända sig till Mika-mottagningarna. En del mottagningar tar emot barn, andra hänvisar till andra kommunala verksamheter om det handlar om barn som har blivit sexuellt exploaterade.

Mottagningarna är en del av socialtjänsten i de olika kommunerna. Mikamottagningarna finns i Stockholm, Göteborg, Umeå, Skellefteå och Borås. I Malmö finns en liknande verksamhet som heter Evonhuset.  

Mikamottagningen i Stockholm

Mikamottagningen i Stockholm vänder sig till personer som är 18 år eller äldre. De som är under 18 år kan vända sig till Framtid Stockholm, Stödcentrum för unga brottsoffer.

Mikamottagningen Stockholms stad

Mikamottagningen i Göteborg

Mikamottagningen i Göteborg vänder sig till ungdomar och har ingen åldersgräns. För unga personer samarbetar mottagningen alltid med myndighetsutövande socialtjänst.

Mikamottagningen Göteborgs stad

Mikamottagningen i Umeå

Mikamottagningen i Umeå vänder sig till personer över 18 år oavsett kön och sexuell identitet. Mottagningen kan ge stöd till personer som har erfarenhet av sex mot ersättning, så kallad sugardating, att sälja filmer eller bilder med sexuellt innehåll, att skada sig med sex och/eller de som varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål.

Mikamottagningen Umeå kommun

Mikamottagningen i Borås

Mikamottagningen i Borås vänder sig till personer över 18 år som har erfarenhet av sex mot ersättning eller att skada sig med sex. De som är under 18 år kan vända sig till Ifo barn och unga eller Stödcentrum för unga.

Mikamottagningen Borås stad

Mikamottagningen i Skellefteå

Mikamottagningen i Skellefteå vänder sig till personer över 18 år, oavsett kön och sexuell identitet. Mottagningen kan ge stöd till personer som har erfarenhet av sex mot ersättning, så kallad sugardating, att sälja filmer eller bilder med sexuellt innehåll, att skada sig med sex och/eller de som varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål.

Mikamottagningen i Skellefteå

Evonhuset i Malmö

Evonhuset i Malmö vänder sig till personer över 15 år som säljer, köper, konsumerar eller skadar sig med sex. Mottagningen riktar sig även till de som utsätts för människohandel. De som tar kontakt med Evonhuset kan välja att vara anonyma, tystnadsplikt gäller, kontakterna dokumenteras inte och besöken är kostnadsfria.

Evonhuset Malmö stad

Ideella verksamheter

Ebbamottagningen

Ebbamottagningen hjälper människor som blivit utsatta för sexuell exploatering. Mottagningen drivs av Diakonistiftelsen Samariterhemmet och får ekonomiskt stöd från Uppsala kommun. Ebbamottagningen är öppen för alla personer oavsett ålder, kön och sexuell identitet.

Ebbamottagningen

Ellencentret

Ellencentret vänder sig till personer mellan 15-25 år som har erfarenheter av sex mot ersättning, sex som självskadebeteende, så kallad sugardejting eller att bli såld av andra. Hos Ellencentret erbjuds gratis hjälp och stöd, oavsett kön eller könsidentitet. Ellencentret drivs av insamlingsstiftelsen 1 000 Möjligheter.

Ellencentret

Föreningen Tillsammans 

Föreningen Tillsammans erbjuder råd och stöd för personer som har utsatts för sexuella trakasserier, våldtäkt eller annat sexuellt våld. Stöd ges även till närstående. 

Föreningen Tillsammans

Novahuset

Novahuset erbjuder stöd till både personer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp och till närstående. Stöd erbjuds både via chat och mejl.

Novahuset

Pegasus

Pegasus är RFSL Ungdoms verksamhet som riktar sig till hbtqia-personer mellan 15-25 år och som har erfarenhet av, eller funderingar kring, sex mot ersättning.

Pegasus

PrevenTell 020-66 77 88

PrevenTell är en hjälplinje för personer som har tappat kontrollen över sin sexualitet eller är orolig för att de kommer göra sig själv eller andra illa. Det går också att ringa om man är orolig för någon annans sexualitet.

PrevenTell

Rise

Rise erbjuder stöd till personer som har blivit utsatta för incest eller andra sexuella övergrepp som barn. Stöd ges via telefon, chat eller mejl.

Rise

Storasyster

Föreningen Storasyster erbjuder råd och stöd för personer som har utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp eller för deras närstående.

Storasyster

KAST-mottagningar

KAST står för Köpare Av Sexuella Tjänster. Det är mottagningar som vänder sig till personer som köper sexuella tjänster eller upplever att de har problem med porrsurfning eller liknande. KAST finns i Stockholm, Göteborg, Västerås, Värmland, Umeå och Skellefteå. Mottagningarna erbjuder stödsamtal via telefon, mejl eller tidbokade besök. Även anhöriga kan höra av sig dit.

Evonhuset i Malmö erbjuder också stöd till personer som har erfarenhet av att köpa, byta eller konsumera sexuella tjänster på olika sätt. KAST-mottagningarna och Evonhuset är en del av socialtjänsten i respektive stad. 

Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten samordnar det nationella arbetet mot människohandel för alla ändamål. Den nationella samordningen mot prostitution och människohandel, NSPM, är placerad där.

Nationella samordningen mot prostitution och människohandel, NSPM

Regionkoordinatorer

Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel finns i 7 regioner: Region Bergslagen, Mitt, Nord, Stockholm, Syd, Väst och Öst.

Regionkoordinatorerna fungerar som stöd till Jämställdhetsmyndighetens nationella uppdrag som gäller prostitution och människohandel för alla ändamål. De stödjer bland annat polisen och socialtjänsten i deras arbete mot prostitution och människohandel. De är en regional aktör med spetskompetens i dessa frågor.

BUP Elefanten

Närsjukvården i Östergötland har en specialiserad verksamhet vid BUP Elefanten i Linköping. Denna mottagning har det övergripande syftet att erbjuda behandling till barn och ungdomar under 18 år som har utsatts för sexuella övergrepp, fysisk misshandel eller som själva har begått sexuella övergrepp.

Verksamheten kommer i kontakt med barn som har utsatts för sexuell exploatering även på nätet och erbjuder olika former av behandlingar, bland annat traumafokuserad kognitiv beteendeterapi och familjeterapi.

Ungdomsmottagningar

Ungdomsmottagningar har ofta erfarenhet av att prata med ungdomar som har erfarenhet av sex mot ersättning. Som yrkesverksam kan du rådgöra med närmaste ungdomsmottagning.

Ungdomsmottagningen på nätet, www.umo.se, är ett annat alternativ för både yrkesverksamma och ungdomar.

RFSL Ungdom

RFSL Ungdom har stor kunskap om pojkar och män som har erfarenhet av sex mot ersättning. Kunskapen gäller också transpersoner, flickor och kvinnor som inte identifierar sig som heterosexuella, även om de har erfarenhet av sex mot ersättning med män.

Misstänker du människohandel? Ring 020-390 000

Vid misstanke om människohandel och människoexploatering eller vid behov av råd och vägledning kan yrkesverksamma ringa den nationella stödtelefonen som drivs av Nationella samordningen mot prostitution och människohandel, NSPM. Vid akut fara för en person, ring alltid 112.

Läs mer om stödtelefonen – NSPM

NSPM:s webbplats

Till dig som möter personer på flykt från Ukraina

Just nu är det många som flyr från invasionen i Ukraina. I samband med flyktingströmmar ökar risken för att personer utnyttjas för prostitution, människohandel och andra former av våld. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på ökad risk för exploatering. Hos Jämställdhetsmyndigheten finns samlad information till dig som yrkesverksam samt hänvisningar till material som du kan förmedla till de du möter som är på flykt från Ukraina.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Material från Socialstyrelsen, 2018.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter